National Center for Child Abuse Prevention

Etablering av Barnahusmodellen i Moldavien

FAKTA

Organisation:
National Center for Child Abuse Prevention

Var:
Moldavien

Läs mer:
nccap.org

Kontakt:
Ulrikah Reihs
ulrikah.reihs@childhood.org

The National Center for Child Abuse Prevention (NCCAP) har sedan 1997 arbetat med barns rätt att skyddas från alla former av våld. År 2000 började NCCAP utbilda socialarbetare, lärare, psykologer, läkare, poliser, domare och åklagare om ämnen relaterade till barnmisshandel och förebyggande av det. Sedan 2003 driver NCCAP AMICUL-centret med behandling, socialt stöd och juridisk och medicinsk rådgivning till barn och familjer. Childhood har tidigare gett stöd till AMICUL-centret och ett projekt som handlade om att implementera den nya lagen om anmälningsplikt när barn utsätts för övergrepp.

Projektet Multiagency Response to abuse against Children i Moldavien ska bygga upp en verksamhet baserad på den så kallade Barnahusmodellen där barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp får träffa både polis, socialtjänst och behandlare på samma ställe. Under projektets första två år har fokus legat på att engagera och utbilda ansvariga på de myndigheter som ska samverka i Barnahuset, vidareutbilda specialisterna som ska arbeta i verksamheten samt att inreda och färdigställa lokalerna där Barnahuset ska finnas. Till sommaren 2020 kommer Moldaviens allra första Barnahus öppna upp dörrarna. Detta projekt är ännu en pusselbit i att se till att barn utsatta för våld och sexuella övergrepp får ett barnvänligt bemötande och sina rättigheter tillgodosedda.