Nepal Kumudini

Kumudini

Sexuella övergrepp och exploatering av barn är vanligt förekommande i Nepal – mörkertalet är enormt. Fattigdom, könsdiskriminering, kastsystemet och brist på statligt skyddssystem är bakomliggande orsaker, men framför allt är det efterfrågan som möjliggör den lukrativa exploateringen, samt sexualiseringstabu som gör det ”enklare” att utnyttja barn sexuellt än att exempelvis ha en relation med en vuxen person i samtycke.

Kumudini etablerades 2014 av en grupp professionella och engagerade personer som alla arbetar eller har arbetat förebyggande och responsivt med kvinnor och barn som utsatts för sexuella övergrepp. De alla kände behovet att etablera en akutmottagning med korttidsboende (20 sängplatser) för flickor som utsatts för sexuella övergrepp och utnyttjande, eller är i stor fara för att utsättas, då denna specialist service inte finns idag

Childhood är Kumudinis största givare och med Childhoods stöd har denna akutmottagning etablerats. Kumudini arbetar nära socialarbetare, poliser, advokater och andra tjänstemän och andra organisationer för att säkerställa dessa flickors rätt till trygghet och skydd. Fokus är att ge psykosocialt stöd och terapi till de utsatta flickorna och arbeta med deras familjer och andra närstående för ett bra återvändande – en stor del av teamets tid läggs på att säkerställa flickornas välbefinnande när de kommer hem. Trots att verksamheten är relativt ny får Kumudini redan nu ta emot flera flickor än de har resurser till. Om denna verksamhetsmodell visar sig framgångsrik är förhoppningen att liknande akutmottagningar kommer etableras på flera ställen i Nepal. Kumudini är också ett resurscenter för denna specialistkompetens.

Foto: privat