Children’s Institute

Fakta

Organisation:
Children’s Institute

Var:
Kapstaden, Sydafrika

Kontakt:
Ulrikah Reihs
ulrikah.reihs@childhood.org

Children’s Institute är en forskningsenhet som tillhör Kapstadens Universitet. Uppdraget är att genomföra barnfokuserad forskning, undervisning och utveckling som syftar till att förbättra livet för barn. Genom sitt arbete bidrar de till politik, lagar och åtgärder som främjar jämställdhet och förverkligar de rättigheter och förbättra villkoren för alla barn i Sydafrika.

Det övergripande målet för projektet är att förbättra servicen för barn som har utsatts för övergrepp och förhindra re-traumatisering genom att utveckla en multidisciplinär modell. Projektets första år syftar till att hitta den ”barnahusmodell” som har bäst förutsättningar att både implementeras och ge bra resultat i Sydafrika och det system som finns där.  I nästa fas av projektet är planen att specialutbilda alla poliser, socialarbetare och hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med barnmisshandel för att starta en pilotmodell i två försöksområden. Piloten kommer då att pågå under 18 månader.

Målgruppen för projektet är barn utsatta för sexuella övergrepp. Enligt en nationell studie som kom 2016 har 1 av 3 barn i Sydafrika utsatts för någon form av sexuellt övergrepp innan de fyllt 18 år.