APLE Cambodia

Sexturism är ett ökänt, men välkänt fenomen, ofta i länder där många familjer lever i social och ekonomisk utsatthet; som medvetet eller omedvetet utnyttjas av resenärer. Bland dessa resenärer finns det de som reser specifikt för att förgripa sig på barn, så kallade resande förövare. Då det de senaste åren blivit ”svårare” att få tillgång till barn än tidigare, så tvingas dessa förövare ändra sitt tillvägagångssätt att nå barn. Vår samarbetspartner APLE Cambodia (Action Pour Les Enfants Cambodia) arbetar aktivt för att stoppa dessa förövare.

APLE Cambodia grundades 2003 och arbetar specifikt med barn som utsätts för sexuella övergrepp av utländska förövare samt högt uppsatta personer i Kambodja. De arbetar med olika insatser för att stärka skyddet av barn från att utsättas för sexuella övergrepp och de ger stöd till de barn som har utsatts.

Childhood stödjer deras direkta arbete med barnen som utsatts och deras familjer så att de får det stöd de har rätt till (krisinsatser, psykosocialt stöd (individuellt och i grupp), juridisk rådgivning och representation under den rättsliga processen, samarbetar med och utbildar poliser, advokater, och domare för att säkerställa barns bästa och ett barnvänligt bemötande, deras upplysningskampanjer för att sprida kunskap i Kambodja om hur man kan förebygga sexuella övergrepp och utnyttjande av barn, samt deras telefonjour där allmänheten anonymt kan rapportera misstänkta och faktiska fall av sexuella övergrepp och utnyttjande av barn.

Foto: Britta Holmberg