Stöd till barn som utsatts för övergrepp på nätet

Fakta

Projektpartners:
Ministeriet för Digital Transformation, Barnombudsmannen och The Hug

Var:
Ukraina och Thailand

Kontakt:
Susanne Drakborg
susanne.drakborg@childhood.org

I många länder saknas kunskap och resurser för att bemöta och stödja barn som råkat ut för sexuella övergrepp online. Okunskap och förutfattade meningar hos vuxna kan leda till ytterligare stigmatisering och traumatisering av barn. Särskilt stort behov ser vi i länder där det finns stora brister i skyddsnätet för barn och där dessutom föräldrar och andra vuxna har väldigt liten kunskap om nätet

Sprida kunskap om frågan

Vi investerar därför i projekt som ger stöd till barn som utsatts för övergrepp på nätet, och som sprider kunskap om frågan till dem som arbetar med barn i ett flertal länder, bland annat Ukraina och Thailand. I Ukraina bidrar vi till att vidareutveckla den nationella stödlinjen för barn som far illa i samarbete med Barnombudsmannen och Ministeriet för Digital Transformation. Rådgivarna som svarar på telefonsamtal får lära sig om nätbaserade övergrepp och kommer att öppna en specialiserad linje för just de frågorna.

Säkerställa att barnen behandlas med respekt

I Thailand arbetar vi med The Hug Project som utbildar poliser och utredare i hur man hanterar ärenden som handlar som handlar om nätbaserade sexuella övergrepp på barn, med särskilt fokus på att säkerställa att de barn som utsatts behandlas med respekt. Projektet kommer även att producera en handbok som ger fler professionella en grundläggande förståelse för frågorna och handledning i hur man ska gå tillväga för att hjälpa. En annan del av projektet handlar om att ge bättre information och stöd till barn som blivit utsatta för nätbaserade övergrepp och till deras anhöriga. Idag saknas sådana resurser i Thailand.

Foto: privat