Artificiell intelligens övergrepp

Artificiell intelligens i kampen mot sexuella övergrepp

Antalet bilder på nätet med övergrepp på barn ökar explosionsartat. Artificiell intelligens kan på många sätt hjälpa i kampen mot övergreppen. 

Idag kan i princip vem som helst snabbt och enkelt ladda ner och sprida enorma mängder bilder och filmer. Man hittar lätt sätt att vara anonym på nätet. Och man har möjlighet att med några knapptryck söka upp och kontakta människor på andra sidan jordklotet. Allt detta utnyttjas av personer som vill utnyttja barn sexuellt.

Explosionsartad spridning av dokumenterade övergrepp på barn

Det har skett en explosionsartad spridning av antalet bilder och filmer med dokumenterade övergrepp mot barn. Förövare gömmer sig i slutna forum på darknet och i krypterade plattformar. För att komma åt denna problematik behöver vi avancerad ny teknik som Artificiell Intelligens (AI). AI gör det möjligt att spåra mönster, gå igenom enorma mängder material på kort tid och kan dessutom känna igen potentiella offer och förövare på beslagtagna bilder. Detta är ett område vi på Childhood arbetar allt mer intensivt med.

Vi använder inte tekniken för att förhindra övergrepp

I dag finns AI-verktyg som genomsöker nätet efter kända övergreppsbilder på barn. Verktygen kan också identifiera offer och förövare. Dock är dessa lösningar varken tillräckliga eller samordnade. Det är svårt för polis, civilsamhälle och forskare att hålla sig uppdaterade och förstå hur olika verktyg kompletterar varandra. Dessutom har forskning och metodutveckling inom AI hittills inte använts tillräckligt för att förhindra sexuella övergrepp på barn. Det vill vi förändra.

Uppmuntra AI-relaterade initiativ

Ett viktigt steg  på vägen var ett rundabordssamtal på Stockholms slott som vi anordnade för 60 globala experter som diskuterade hur AI kan användas för att skydda barn på nätet. Slutsatserna från det mötet guidar oss i vårt fortsatta arbete med att uppmuntra, samordna och intensifiera AI-relaterade initiativ för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Ett konkret resultat av mötet är projektet Libra och det inspirerade även AI-projektet Stella Polaris

Foto: privat