Vår styrelse

Childhoods styrelse

HEDERSORDFÖRANDE

Drottning Silvia

Drottning Silvia grundade World
Childhood Foundation 1999.

ORDFÖRANDE

Kenneth Bengtsson

Kenneth är styrelseordförande i bl.a.
Clas Ohlson, Ahlsell, Systembolaget och
Ersta Diakoni. Han var VD och koncernchef
för ICA AB 2001-2012, styrelseordförande
för Svenskt Näringsliv (2010-2013) och
Svensk Handel (2005-2010).

LEDAMÖTER

Prinsessan Madeleine

Prinsessan Madeleine har arbetat med
Childhood sedan 2006, både i Sverige
och i USA. Hon är medlem i Childhoods
svenska styrelse sedan 2016 och är
även hedersmedlem i Childhood USA:s
styrelse.

Kirstine von Blixen-Finecke

Sveriges överhovmästarinna sedan januari
i 2016. Hon har tidigare varit hovdam samt
Sveriges statsfru och chef för drottning
Silvias hovstat.

Johan Dennelind

Johan var VD och koncernchef för Telia
Company AB 2016-219. Innan dess var
han bl a international CEO South Africa på
Vodacom (2010- 2013 ) och VD för DiGi Telecommunications Malaysia (2008- 2010).

Geoff Gage

Geoff är grundare, ägare och koncernchef
för det egna bolaget Geoffrey Carlson
Gage Brand Communications, en
varumärkesbyrå som han grundade 1999.

Peter Hansson

Peter var tidigare VD för GöteborgsOperan,
Göteborg. Han var VD för Volvo Personbilar
i Sverige (1995-2006) och sedan 1999
även för Norden. Peter är styrelsemedlem
för svenska Hertz, Volvofinans och Svensk
scenkonst.

Martin Ingvar

Martin är professor i neurofysiologi och
integrativ medicin på Karolinska Institutet.
Han är även sedan 2014 vicerektor för
samordning av frågor avseende
framtidens hälso- och sjukvård i
Karolinska Institutets ledning.

Sebastian af Jochnick

Sebastian är grundare av och VD på
Retail Knowledge Sweden AB och
sitter i dess styrelse. Han sitter även
i styrelsen för Jochnick Foundation
och är delägare och investerare i
investmentbolaget R12.

Suzanne Lagerholm

Susanne är Head of Corporate Communications
på ABB Sweden och ingår i ABB:s ledningsgrupp.
Hon är säven styrelseledamot i bland annat
Etablering Västerås och Handelskammaren
Mälardalen.

Madeleine Linins Mörner

Familjen Antonia Ax:son Johnson, Stockholm

Madeleine var tidigare kommunikations- och strategikonsult i egna bolaget Hobo Inc.
Medgrundare till Fair Unlimited och med
operativ roll inom affärsutveckling och
försäljning.

Johan Lundgren

Johan är partner på Bain & Company
Nordic Inc. sedan 2001. Han är även
chef för Bain & Co: s sociala initiativ
Bain Cares.


Anna Philip-Sörensen

Familjen Sven Philip-Sörensen, Stockholm

Anna har en masterexamen i lingvistik
och skandinaviska studier från University
of Edinburgh, samt är utbildad inom
komplementär medicin.

Cecilia Lundin

Cecilia har haft ledande befattningar inom
HR på bl a Kinnevik, Tele2, Billerud och
Novartis, samt olika affärsroller inom
Ericsson och Connecta. Hon är styrelse-
ledamot på bl a TV4 och Sveriges
HR-förening.

Anna Ryott

Anna är styrelseordförande för Summa
Equity. Hon sitter även i styrelsen för
bl a Dagens Industri, Stftelsen Norrsken
och Axel Johnson AB. Hon var tidigare
VD för Swedfund, generalsekreterare för
SOS Barnbyar och insamlingschef på
UNICEF.

Jane Olsson Thorburn

Familjen Jane och Dan Olsson, Göteborg

Jane är docent i obstetrik och gynekologi
och fd överläkare vid avdelningen för
reproduktiv medicin vid Sahlgrenska
Sjukhuset i Göteborg.

Sophie Stenbeck

Familjen Jan H. Stenbeck, Los Angeles

Sofie är filantrop och social entreprenör
med stor erfarenhet från både gräsrots-
organisationer och styrelsearbete i
stiftelser. Grundare av bl a Sea Fund
och Social Visionary Foundation.
Ordförande i Hugo Stenbecks Stiftelse
och aktiv i Reach for Change.

Inge Thulin

Inge var tidigare styrelseordförande,
koncernchef och VD för 3M Company.
Han har varit verksam inom 3M sedan
1979 och haft många tunga poster inom
företaget.

Carina Åkerström

Carina är sedan 2019 VD och koncernchef
för Handelsbanken. Tidigare var hon
ställföreträdande koncernchef samtidigt som
hon behöll ansvaret för Regionbanken
i Stockholm. 2008 utsågs Carina till vice VD
och chef för Regionbanken Östra Sverige.