YouthLink

YouthLink arbetar för att uppfylla det stora behovet av specialiserade interventions- och preventionstjänster för att hantera de komplexa frågor som omger sexuella övergrepp mot ungdomar. YouthLink är ledande ideell organisationför hemlösa ungdomar och ungdomar i riskzonen i tvillingstäderna Minneapolis och St. Paul. Deras arbete riktar sig främst mot barn som lever på gatan.