Projekt Ziburio Fondas Litauen

Willkommen im Fussball

REFUGIO Bremen är ett behandlingscentrum som i snart trettio år arbetat med flyktingar och människor som överlevt tortyr. Med Childhoods stöd har de nu startat ett projekt för att förbättra livssituationen för unga flyktingar i Bremen.

Målgruppen är skyddsbehövande flyktingbarn och ungdomar. De flesta av dem kommer från Syrien eller dess grannländer. År 2015 flydde 331 000 människor från krisdrabbade regioner till Tyskland, den största gruppen kom från Syrien och runt en tredjedel av dem är ensamkommande minderåriga. I Bremen finns en välkomnande kultur och struktur med sikte på att klara situationen, men det räcker inte för att täcka de grundläggande behoven hos dessa barn och ungdomar. Det råder det brist inte bara på boenden, utan också på utbildad och flerspråkig personal på myndigheterna och även bland de som hjälper ungdomar (omsorgspersonal, socialpedagoger och socialarbetare). Det behövs också bättre och bredare tillgång till ett terapeutiskt utbud och fritidsaktiviteter.

Målet med projektet ”Willkommen im Fussball”  (välkommen till fotboll) är att varaktigt förbättra det psykosociala stödet till unga flyktingar. En viktig del i det är idrottsaktiviteter och därför anordnas fotbollsträning för de unga. Träningen som leds av utbildade och kvalificerade ledare, frivilliga tränare, tolkar och terapeuter. Det finns det tre till fem träningsgrupper i veckan, varav en är för flickor. Träningen sker på olika  idrottsplatser, till exempel på SV Werder Bremens hemarena. Fotbollen har en brobyggande funktion och underlättar också för de unga att ta till sig terapibehandlingen. Terapisamtalen kan naturligtvis bara ske i begränsad omfattning i samband med träningstillfällena, så de sker också på REFUGIOs  behandlingscentrum.

Fotbollsträningen används också för att informera deltagarna om andra aktiviteter, som främjar att barnen känner sig inkluderade, lättare ”får fotfäste” i Tyskland, och vågar bearbeta sina traumatiska upplevelser  – ett första steg mot integration i det tyska samhället.