Voice of Children

Att pojkar utsätts för sexuella övergrepp talas det fortfarande mycket lite om – trots att flertalet vittnesmål och globala studier påvisar detta; en del studier visar till och med att det fler pojkar än flickor som utsätts. Mörkertalet är dock stort och därför går det inte att säga hur många pojkar eller flickor som utsätts. De flesta pojkar berättar aldrig för någon, ofta på grund av stereotypa antaganden kring maskulinitet och homosexualitet. De som våga berätta möts ofta av okunskap, hot och våld; många professionella vet inte vet hur de på bästa sätt ska stötta och skydda pojkar. En grupp pojkar som är särskilt utsatta är pojkar som bor och arbetar på gatorna. Många av dessa pojkar har utsatts för sexuella övergrepp av vuxna och jämnåriga, många är beroende av droger.

Voice of Children grundades 2000 och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med att förebygga, skydda, rehabilitera, stärka och återintegrera pojkar som bor och arbetar på gatorna i Nepal och sprida kunskap om pojkars utsatthet. Voice of Children har tagit fram en arbetsmetod som kallas ”trappmodellen” som idag används av regeringen och andra aktörer för att skydda, rehabilitera, stärka och återintegrera pojkarna.

Childhood har i sex år gett stöd till Voice of Children att utforma och implementera trappmodellen med fokus på det det direkta stödet till barnen och vårdnadshavarna; detta kan vara stöd till att återvända till den egna familjen, få bo hos släktingar eller andra närstående eller eget boende (om man är över 15 år). Familjehem som alternativ erbjuds också. Stödet inkluderade rehabilitering (fysisk och psykisk), utbildning och jobbmöjligheter för barn samt utbildning, jobbmöjligheter, föräldraskapsutbildning, psykosocialt stöd, sparande, inkomstmöjligheter föräldraskapsutbildning, psykosocialt stöd, sparande, etc. för föräldrar och andra vårdnadshavare.

Childhoods nuvarande stöd möjliggör Voice of Children aktiva deltagande i en regional kartläggning av sexuella övergrepp mot pojkar och skadligt sexuellt beteende hos pojkar, samt globalt påverkansarbete; United for boys.