Världsunik konferens om AI och sexuella övergrepp mot barn

Stella Polaris Summit – ett banbrytande evenemang om hur artificiell intelligens kan användas i kampen mot sexuella övergrepp mot barn. Den 17 juni samlade World Childhood Foundation internationella experter, representanter från storbolag och utvalda gäster för att belysa den avgörande roll som AI kan spela för att skydda barn.

Den 17 juni organiserade Childhood Stella Polaris Summit – en heldagskonferens i Stockholm som belyste hur artificiell intelligens (AI) används för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Dagen resulterade i kunskapsdelning, nätverkande, nya samarbeten och främjande av AI-lösningar för att skydda barn. Genom Stella Polaris Summit vill Childhood mobilisera resurser och öka antalet aktörer som fokuserar på att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. 

Stella Polaris Summit visar Childhoods unika förmåga att samla olika branscher och experter med det gemensamma målet att förhindra sexuella övergrepp mot barn. Det är tydligt att vi behöver öka användningen av teknik, samarbeta och använda olika strategier för att skydda barn. Att använda AI för att upptäcka och förebygga sexuella övergrepp mot barn är avgörande för att hålla barn tryggasäger H.K.H. Prinsessan Madeleine, vice hedersordförande i World Childhood Foundation, under Stella Polaris Summit. 

150 speciellt inbjudna gäster samlades i Stockholm och majoriteten av sessionerna live-streamades för en global publik bestående av civilsamhällesorganisationer, företag, brottsbekämpande myndigheter, FN-organisationer och olika nätverk. 
 
Bland talarna fanns Staffan Truvé, medgrundare och CTO på Recorded Future, Dan Sexton, CTO på Internet Watch Foundation (IWF), Linda Jonsson, forskare och docent i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola, Mathias Sundin, chefredaktör på Warp News, Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering och programdirektör vid Linköpings universitet och WASP, Amy Loutfi, professor i datavetenskap, Örebro Universitet och co-director på WASP samt David Jacoby från Unbreached och fler experter inom AI, cybersäkerhet, skydd av barn och hållbarhet. 

Konferensen gav värdefulla insikter från olika perspektiv, alla inriktade på att hitta lösningar. Jag är mycket glad att Childhood driver detta framåt och jag hoppas att det kommer inspirera andra. För att hantera denna fråga måste alla sektorer ta det på allvar, tänja på gränserna och vara mer aggressiva i att uppnå resultat. Vi måste säkerställa att detta erkänns som ett betydande hot inom cybersäkerhet framöversäger Staffan Truvé, medgrundare och CTO på Recorded Future. 
 
Dagen bestod av sessioner som belyste etiska och juridiska utmaningar, AI-genererat övergreppsmaterial, tvärvetenskapliga forskningsprojekt, vikten av data, hur AI kan användas till att navigera och analysera darknet-forum och mycket mer. 
 
Ett av de många positiva resultaten från konferensen är att den väckte engagerande, ibland provokativa och kontroversiella diskussioner. Det kommer att bli särskilt intressant att fördjupa sig ännu mer i dessa ämnen i framtiden, för att säkerställa att vi är förberedda att bekämpa sexuella övergrepp mot barn genom tvärsektoriellt samarbete. Konferensen belyste också betydande glapp mellan tekniska och juridiska perspektiv, vilket presenterar en unik möjlighet för uppföljning. Detta kan driva samtalet framåt, hantera lagstiftningens begränsningar och främja det mycket nödvändiga samarbetet mellan juridiska och tekniska områden, säger Dan Sexton, CTO på Internet Watch Foundation (IWF). 
 
Här kan du se delar av konferensen på Youtube 
 
För mer information – vänligen kontakta Charles Mingo Bennström, pressansvarig på World Childhood Foundation:
 charles.bennstrom@childhood.org 
+46 (0) 73-422 04 42 

Bakgrund: AI i kampen mot sexuella övergrepp mot barn
Under de senaste åren har artificiell intelligens (AI) sett en explosiv utveckling, vilket har haft en betydande inverkan på olika sektorer. Denna våg av AI-innovation har skapat ett globalt momentum som inspirerar hopp om att lösa komplexa problem, men den väcker också farhågor om potentiellt missbruk och etiska implikationer. 

Under Stella Polaris Summit belystes forskning, åtaganden och verktyg som utvecklats i pågående samarbeten och initiativ för att utnyttja framstegen inom AI för att utveckla mer effektiva strategier för att upptäcka och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Diskussionerna täckte ett brett spektrum av AI-teknologier och tillämpningar, samtidigt som det akuta behovet av att intensifiera sektorsövergripande dialog och påskynda åtgärder adresserades. 

Genom att erkänna att kampen mot sexuella övergrepp mot barn är en samhällsutmaning som kräver gemensamma ansträngningar från olika intressenter, strävade konferensen efter att samla ett brett spektrum av yrkesverksamma i hopp om att överbrygga klyftan mellan olika sektorer. När vi tillsammans nyttjar kraften hos AI så accelererar vi arbetet för att fler barn ska få en trygg uppväxt fri från sexuella övergrepp. 

Stella Polaris är Childhoods hub som förenar barns rättigheter och AI i syfte att samordna och intensifiera AI-relaterade initiativ för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Stella Polaris är finansierat av Svenska Postkodlotteriet. 

Foto: Jonas Borg