Unga transpersoner extra utsatta

Unga transpersoner extra utsatta

Transpersoner, oavsett ålder, löper högre risk att utsättas för våld. Barn som inte följer könsnormerna löper högre risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp inom den egna familjen, än sina heterosexuella cis*-syskon. Unga transpersoner löper även högre risk att utsättas för mobbing i skolan, och har även högre risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Hbtq-unga löper en högre risk för hemlöshet än jämnåriga hetero- och cis*-personer.

Detta går att ändra på. Därför har Childhood USA gått in med stöd till Bridge for Youths mobila enhet som ger krisstöd till unga som lever i hemlöshet. Med Childhoods hjälp har fordonet utrustats med hygienartiklar, kläder och mat, samt personal som ger stöd till utsatta barn och unga. 

*Personer vars könsidentitet och könsuttryck stämmer överens med det kön de gavs på sin födelseattest.

Här kan du läsa om andra projekt med inriktning hbtq, bland annat i Polen, Moldavien och Sverige.

Vad kan du och jag göra?  

  • Våga fråga – att fråga hur barnet mår kan vara det som förändrar allting. 
  • Visa att du stöttar barnet om hen vill öppna upp om det hen varit med om. 
  • Våga prata med barn om könsidentitet, könsuttryck och sexualitet på ett sätt som är anpassat till deras ålder och mognad. Det gör dem tryggare i sig själva och visar att det okej att prata om ämnet. Det gör dem också mindre sårbara gentemot förövare. 
  • Tänk att även pojkar kan utsättas för sexuella övergrepp, och att det kan vara ännu svårare för pojkar att berätta om det som hänt. 
  • Höj din röst om du ser någon utsättas för kränkningar. 
  • Var en allierad. Bidra till organisationer som arbetar med frågan, till exempel genom att köpa Childhoods pridearmband, bli månadsgivare eller engagera dig som volontär i en organisation som arbetar för unga hbtq-personers rättigheter.