Turistprogrammet

Det här programmet främjar branschövergripande åtgärder för att förebygga och bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och ungdomar inom resande och turism –  genom mobilisering av både turistnäringen och offentliga insatser. Inom ramen för programmet finns ett projekt som ska bidra till att implementera och stärka de politiska initiativ som har fokus på att bekämpa sexuellt våld mot barn och ungdomar och säkerställa deras rättigheter i den nordöstra delen av Brasilien. Ett annat projekt fokuserar på att utbilda unga ledare till att fungera som agenter för att förhindra sexuellt utnyttjande av barn och ungdomar i turistnäringen.