Stöd till sociala organisationer

Childhood i Brasilien erbjuder tekniskt och ekonomiskt stöd till ideella organisationer i hela landet,  ett nätverk av åtgärder mot alla former av sexuellt våld. Dessutom bygger man upp ett systematiskt register över projekt och sprider metoder till projekt som kan utvecklas i andra regioner. Det här programmet syftar till att stärka olika initiativ och bidra till att bygga upp ett nätverk av åtgärder för att skydda barn och ungdomar i Brasilien. Under 2012 stödde Childhood Brasilien 15 projekt i landet i delstaterna São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Pará, Pernambuco och Distrito Federal.