Seven Passes

Seven Passes Initiative grundades 2008 i Touwsranten, en liten stad i västra Kapprovinsen. Organisationen växte fram ur en gemensam oro över ökat aggressivt beteende hos ungdomar i samhället, höga nivåer av skolk och tidigt avhopp från skolan och en önskan att ändra på detta. Initiativet verkar för långsiktig fattigdomsbekämpning genom att höja utbildningsnivån i samhället. Man erbjuder bl.a. läxhjälp och andra utbildningsaktiviteter, inklusive sport, musik och drama.

Föräldrastödsprogram för ett varmare föräldraskap


Projektet erbjuder fyra olika föräldrastödsprogram, för nyfödda, barn upp till 2 år, barn 2-9 år samt för tonåringar. Programmen fokuserar på fem nyckelområden för att stödja barnets utveckling och välfärd: sociala färdigheter, anknytning, lära sig att hantera känslor och självkontroll, lära sig lämpligt beteende och gränser samt kognitiva färdigheter såsom språk och resonemang.

Målet: Minska risken för barnmisshandel i hela samhället

Målet med projektet är att uppnå en förändring till ett varmare, positivare och mer konsekvent föräldraskap hos befolkningen i Touwsranten och därmed minska risken för barnmisshandel i hela samhället. Det görs genom föräldraprogrammen i kombination med en social aktivitetsgrupp där befolkningen själva får ta fram olika småprojekt som de vill förbättra i området främst gällande barnsäkerhet och på olika sätt relaterat till våldsprevention. Målgruppen för projektet är alla vuxna som har hand om ett barn i Touwsranten samt deras barn (304 familjer med 570 barn). Projektet följs upp och utvärderas av Kapstadens Universitet och Institute for Security Studies.