Safe and Sound

Childhoods projektpartner Safe and Sound i San Francisco arbetar med att förebygga att barn utsätts för våld och övergrepp eller försummas. Målet är att alla barn i staden ska få växa upp i en kärleksfull trygg familj eller familjeliknande miljö så att de kan utveckla sitt fulla potential. Safe and Sound tror att förebyggande arbete och tidig intervention är avgörande för att detta ska lyckas – då kan man både minimera riskfaktorerna för våld och vanvård och stärka de skyddande faktorer som man vet minskar dessa risker.

Nyligen fick Safe and Sound mycket uppmärksamhet för sin banbrytande rapport ”The Economics of Child Abuse: A Study of San Francisco” där de hade räknat ut vad våld mot barn egentligen kostar. Siffran de kom fram till: Enbart i San Francisco ligger den årliga kostnaden för våld mot barn över 300 miljoner dollar.