Peer

Peer Health Exchange

Peer Health Exchange (PHE) grundades 1999 av sex studenter på Yale, som började anordna workshops i friskvård på skolor i New Haven, där det vare sig fanns pengar eller personal för skolorna att göra detta själva. PHE utbildar collegestudenter till volontärer som sedan undervisar i friskvård på kommunala skolor som saknar den typen av undervisning för eleverna.

Under de senaste åren har Peer Health Exchange med Childhoods stöd gett workshops i friskvård till tusentals high school-elever. Där lär de sig mer om sexuell och reproduktiv hälsa, hur man fattar genomtänkta beslut, hur man kommunicerar effektivt med familj och jämnåriga och vilket stöd kommunen kan erbjuda inom friskvård och hälsa. De får även möjligheten att ha gruppsamtal i trygg miljö för att diskutera känsligare frågor de ställs inför i vardagen.  Syftet med workshopen är att öka ungdomarnas kunskap kring sexualitet, sunda relationer och samtycke och på så sätt också minska antalet antalet oönskade tonårsgraviditeter.

Läs mer om Peer Health Exchange här.