Network for Protection

Detta projekt som drivs av Childhood Brasilien hjälper organisationen ”System to Safeguard Children and Adolescents’ Rights” (SSCAR) att utbilda professionella att integrera och effektivt skydda barn och ungdomar i situationer där det förekommer sexuellt våld. SSCAR samordnar det brasilianska civilsamhällets organisationer och myndigheter vid tillämpningen av vägledande domar, och bidrar till att främja, försvara och övervaka barns och ungdomars rättigheter på federal, delstatlig, kommunal och regional nivå.

Projektet ”Laços de Proteção” (skyddsband) ska öka medvetenheten  och utbilda de personer som arbetar för SSCAR i att förebygga sexuellt våld mot barn. Personalen i Brasiliens rättssystem har utbildats i intervjutekniker för att kunna erbjuda barn och ungdomar en skyddad och barnvänlig miljö för deras vittnesmål i stället för förhörsrum. Detta sker med National Council of Justice (CNJ) of Brazil som strategisk partner.