Kambodja Mlup Russey Huvudbild

M’lup Russey

Då antalet oregistrerade barnhem i Kambodja är stort är det svårt att veta hur många barn som idag bor på barnhem, men den information som finns visar att unt 80 procent av barnen på barnhem har minst en förälder i livet; barnen är inte föräldralösa. Flertalet barn vittnar om att de placerats på barnhemmet för att föräldrarna inte har råd att försörja dem och hela familjen och att föräldrarna tror att barnen kommer att få det bättre (bättre levnadsstandard och utbildning). Många barn vittnar om år av sexuella övergrepp, våld, vanvård och till och med exploatering på barnhem.

M’lup Russey etablerades 2013, men grundarna har sedan 2001 varit aktiva i olika projekt som sedan resulterade i organisationen M’lup Russey. M’lup Russey har som mål att stärka familjer för att förhindra onödig separation, samt erbjuda alternativ placering i familjeliknande boenden istället för barnhem för de barn som inte kan bo kvar hemma. M’lup Russey är idag en av huvudaktörerna i det stora förändringsarbetet kring placering av barn i Kambodja, och erkänd rådgivare till regeringen.

Childhood stödjer M’lup Russeys verksamhet i Battambang i syfte att stödja de barnhem som lägger ner sin barnhemsverksamhet eller ändrar sin verksamhet och insatser till att istället gagna familjer lokalt, förmedlar jourhem för barn som behöver placeras akut, utbildar och tillsammans med statliga socialarbetare genomför återintegrering av barn som placerats på barnhem i sina familjer eller i andra familjeliknande miljöer. Childhood stödjer också utformningen av riktlinjer och processer i linjer med nya lagar och handlingsplaner relaterat till barns rätt till sin familj eller att växa upp i en familjelik miljö.