Mass Kids

Massachusetts Citizens for Children (MassKids) är den äldsta statsbaserade organisationen för främjandet av barns rättigheter i USA. Deras uppdrag är att genom enskilda medborgarnas engagemang förbättra livsvillkoren för de mest utsatta barnen och ungdomarna i staten MassKids har drivit denna fråga sedan mitten av sjuttiotalet.

Projektet Childhood stödjer, ”Pledge to Prevent” är en kampanj på sociala medier som går ut på att möjliggöra för enskilda personer att lära sig mer om sexuella övergrepp mot barn. Lärare, studenter, gräsrotsaktivister och andra trygga vuxna blir uppmuntrade att ta ställning mot våld mot barn.