Liga

Liga arbetar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq) ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra människor i Ukraina. Hbtq-ungdomar i Ukraina lider oftare av mental ohälsa till följd av diskriminering och risk för att utsättas för mobbing, våld och sexuellt utnyttjande. Projektet har som mål för hbtq-ungdomar i Odessa och Kiev att få hjälp av skolpsykologer. Skolpsykologer kommer att genomgå träning för att kunna möta och hjälpa hbtq-ungdomar på ett stöttande och icke-diskriminerande sätt. Projektet kommer även att ge målgruppen konsultationer online och per telefon.