Legal services for Children

För att kunna skapa stabilitet i tillvaron för barn och ungdomar och hjälpa dem att nå sin fulla potential erbjuder Legal Services for Children (LSC) gratis juridiska och sociala tjänster till behövande barn och ungdomar. LSC:s egna jurister och socialarbetare, samt de jurister som arbetar som volontärer åt organisationen, erbjuder alla unga ett brett utbud av allmänna tjänster för att ge dem mer trygghet och stabilitet och undvika onödiga placeringar i fosterhem och på ungdomsvårdsanstalter. Varje år hjälper LSC över 2 500 barn och erbjuder ombud till cirka 600 ungdomar.

Childhood stödjer utvecklingen av ARC (Advocacy, Relationship, Coordination) för att öka myndigheternas stöd till traumatiserade barn och som en del av att etablera tjänster på Center for Youth Wellness.

Legal Services for Children har arbetat med ensamkommande flyktingbarn sedan 2001. En majoritet av dessa barn har utsatts för övergrepp, blivit övergivna eller vanvårdats. Många av ungdomarna flyr från gängvåld, droger, våldtäkter och incest. Ett antal av de här barnen har rätt till juridisk status genom Special Immigrant Juvenile Status (SIJS), U-Visum, T-Visum och asyl. De här barnen tas omhand av Immigration and Customs Services (ICE) och lämnas vidare från förvar hos ORR (Office of Refugee Resettlement) till familjer/faddrar i mycket snabb takt.

För att kunna uppfylla behoven hos den här mycket sårbara gruppen har LSC:s immigrationsverksamhet vuxit stadigt under åren. Förra året skapade det rekordstora inflödet av ensamkommande barn från Honduras, El Salvador, Guatemala och Mexiko rubriker i hela USA, och LSC utökade sin verksamhet för att kunna hjälpa dem. På senare tid har LSC börjat planera för att fördjupa sina tjänster till att även omfatta en stödgrupp med faddrar för nyanlända invandrare och driva pilotprojekt med psykiatriska vårdtjänster i egen regi.

Childhood var en av de första finansiärerna av LSFC:s Immigration Project i början av 2000-talet, vilket gjorde att organisationen fick en ställning som en av de ledande aktörerna på området.