Infrastrukturprogrammet

Målet med programmet är att engagera myndigheter, företag och sociala organisationer för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och ungdomar vid infrastrukturarbeten som utförs i Brasilien. Detta samtidigt som man vill lyfta fram betydelsen av att sprida kunskap om och utöka debatten kring dessa infrastrukturarbeten. Utöver de stora miljöfrågorna är en viktig aspekt att säkerställa att barn och unga skyddas.

Childhood Brasilien håller i samarbete med Center for Sustainability Studies från Fundação Getúlio Vargas och 14 stora brasilianska företag på att utveckla en metod för att upptäcka och samla material för en undersökning samt att övervaka av kommuner där det ska genomföras stora byggprojekt. Ett av målen med projektet är att utveckla och använda verktyg som kan bidra till en innovativ modell för att uppmuntra utveckling på både lokal och regional nivå.