Friends International ”Kaliyan Mith”

Friends International Thailand arbetar med och för utsatta barn och ungdomar och är en av de partners Childhood samarbetat med längst. Childhood har tidigare gett stöd till deras verksamhet i Bangkok som går ut på att säkerställa skydd av barn och ungdomar  i utsatthet, t.ex. som lever och arbetar på gatan, bor i slummen eller på institution mot ytterligare våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande samt återintegrering i familjer/samhället.

Idag stödjer Childhood Friends arbete i Aranyaprathet och Poipet i gränsområdet  mellan Thailand och Kambodja. Målgruppen är de kambodjanska barn och ungdomar som rör sig mellan länderna. En del av dem lever och bor på gatan, andra arbetar på den stora marknaden i Rongklua eller befinner sig i Sakeawhäktet i Aranyaprathet. Friends arbetar även med att nå barnens familjer, och vänder sig även till  socialarbetare, poliser, affärsinnehavare och andra viktiga aktörer på båda sidor av gränsen. På den kambodjanska sidan arbetar de främst med uppsökande verksamhet och familjestödsprogram och i Thailand med fokus på Rongkluamarknaden, uppsökande och genom ett drop in-centrum. Familjer och de äldre ungdomarna erbjuds yrkesutbildning, mikrolån eller produktion av varor i hemmet som Friends International sedan säljer. De har även en bemannad hotline för akuta ärenden.