Kommunikations-programmet

Childhood Brasiliens kommunikationsprogram fokuserar på att informera, förebygga och utbilda olika aktörer i samhället om sexuellt våld mot barn och unga. Kommunikation används som ett strategiskt verktyg i arbetet mot exploatering av barn, och för att inleda en dialog med samarbetsorganisationer, samhället, journalister och studenter inom kommunikationsområdet. Programmet syftar även till att säkerställa kvaliteten på den information om sexuella övergrepp mot barn som tas fram och för att öka synligheten av frågan i sociala medier, framför kopplat till temat vilka barn som löper risk att bli sexuellt utnyttjade. Syftet är att öka allmänhetens förståelse för med dessa frågor.