Blaho

Blaho startade 2003 och gav under sina första år mest praktiskt och materiellt stöd till utsatta grupper i västra Ukraina (Transkarpatien). Blaho arbetar med de mest utsatta grupperna i området, dvs romska barn och deras familjer. De hjälper dem med att få tillgång till hälsovård och bostäder och, sedan 2014 också med rätten till utbildning. Majoriteten av romer i Transkarpatien lever under fattigdomsgränsen och de flesta har inte avslutad skolgång. Många bor i slumområden där våld, missbruk och arbetslöshet är mycket utbrett.

En av nyckelfaktorerna för att integreras i samhället och få en bättre framtid är avslutad utbildning men för många barn gör diskriminering, stigma, språkbarriärer och brist på stöd från hemmet att de hoppar av skolan väldigt tidigt, i synnerhet flickorna. Få barn från den romska befolkningen går i förskola, delvis på grund av den diskriminering de utsätts för, men kostnader och språkförbistringar påverkar också starkt. Det finns inga förskolor med särskild kompetens i romafrågor i Uzhgorod (där det bor ca 5 000 romer).

Med finansiering från Childhood startade Blaho i april 2014 en föreskoleverksamhet för romska barn. Första halvåret deltog 22 barn. Idag går 40 barn i verksamheten och Blaho arbetar med 50 föräldrar.