Ensamt barn barfota

Webbinarium: internationella erfarenheter av tvångsvård av barn

Den 23/2 2022 arrangerade vi på World Childhood Foundation vårt tredje webbinarium, tillsammans med Statens institutionsstyrelse (SiS), med fokus på internationella erfarenheter av tvångsvård av barn. Den här gången var fokus barnrätt och tvångsvård med utgångspunkt i FN:s barnrättskommittés arbete och rekommendationer med Bragi Guðbrandsson som gästföreläsare.

Detta är en del av vårt arbete mot våld och sexuella övergrepp, där barn i samhällsvård är en särskilt sårbar grupp. Genom att föra samman olika aktörer vill vi bidra med konstruktiva lösningar och spridning av goda exempel för att förbättra svensk institutionsvård.

Ta del av webbinariet i efterhand här!