Situationen för barn i samhällsvård måste förändras – nu

På Barnkonventionens dag bjöd Maskrosbarn och World Childhood Foundation in till en konferens för att rikta fokus mot placerades barns utsatthet och deras rätt till ett tryggt hem. Här presenterades slutsatser från två aktuella utredningar tillsammans med synpunkter från ungdomar med erfarenhet av placering.

För några veckor sedan lämnades utredningen ”För barn och unga i samhällsvård” över till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Tidigare i år överlämnades utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”.  Med anledning av detta bjöd barnrättsorganisationerna Maskrosbarn och World Childhood Foundation igår in till en konferens.

Under dagen medverkade ansvariga politiker, representanter från civilsamhälle, socialtjänst och fackförbund. Konferensen inleddes med att fyra ungdomar berättade om sina erfarenheter av att vara placerade under sin uppväxt.

– Trots att bristerna i den svenska samhällsvården är kända sedan mycket länge så vet vi att alldeles för många barn upplever att beslut tas över deras huvuden, att vuxna inte lyssnar på dem och i de värsta fallen att de utsätts för våld och övergrepp under tiden de är i samhällets vård. Så kan det förstås inte fortsätta och vi är glada för att det finns ett starkt stöd för förändring. Nu vill vi se ansvariga gå från ord till handling, säger Joel Borgström, sakkunnig och programansvarig på Childhood.

Marta Nannskog, huvudsekreterare för utredningen ”För barn och unga i samhällsvård” och Christopher Carlson, utredningssekreterare för ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen” delade därefter med sig av utredningarnas slutsatser och förslag på åtgärder som kommer göra stor skillnad för barn i samhällsvård.

– Civilsamhället är otroligt viktigt och det här initiativet från Maskrosbarn och Childhood visar verkligen på det. Det jag tar med mig idag är framför allt att det finns en bred samsyn av vad som krävs för att förändra situationen för barn och unga som placeras. Och vikten av att dessa barn och unga får komma till tals och inkluderas. Det är mitt uppdrag framöver, sa Camilla Waltersson Grönvall.

Dagen avslutades med att Maskrosbarn överlämnade en namninsamling, till stöd för de förändringskrav som tagits fram tillsammans med Attention, Barnrättsbyrån, Knas Hemma och SOS Barnbyar, till socialtjänstministern.

– Maskrosbarn har under många år verkat för att situationen för barn i samhällsvård ska förändras. De förändringskrav vi tagit fram och 2550 personer skrivit under på utgår från barnen själva men ligger också i linje med en hel del av de förslag de två statliga utredningarna kommer med. Vi ser att vi nu är vid ett vägskäl med många möjligheter till positiva förändringar om de förslag som tagits fram verkligen tas vidare, säger Linn Englund, tf påverkanschef på Maskrosbarn.

Här kan du ta del av konferensen i efterhand:

Rätten till ett tryggt hem – hur tar vi det vidare?

För mer information vänligen kontakta:

Marlene Lundli
Kommunikationschef, Maskrosbarn
+46 (0) 708510943
marlene@maskrosbarn.org

Charles Mingo Bennström
Pressansvarig Childhood
+46 (0) 73-422 04 42
charles.bennstrom@childhood.org