Out of the shadows index

Out of the shadows index

Idag lanseras Out of the Shadows på FN:s generalförsamling. Ett index från Economist Impact som jämför hur 60 länder bekämpar sexuell exploatering och övergrepp mot barn.  

Indexet hjälper till att mäta, styra och säkerställa att nationer arbetar med och uppnår delmålet 16.2 i de Globala målen. Sverige ligger på tredje plats i rankingen men indexet visar att färre än hälften av länderna har en strategi för att stoppa sexuell exploatering och övergrepp mot barn. Vi ser också att lagstiftningen för att skydda barn mot internetrelaterade övergrepp släpar efter och är svag i många länder.

Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare World Childhood Foundation:
”Att förebygga sexuella övergrepp mot barn är möjligt om vi, samhället i sin helhet, hålls ansvariga. Därför tog Childhood initiativ till Out of the Shadows som lanserades första gången 2019. Det gör oss glada och stolta att se hur det växer och lever vidare. Indexet är ett verktyg för att mäta framsteg, se trender men också för att urskilja vad som brister. Det synliggör att utvecklingen går för långsamt. Vi ser till exempel att det fortfarande är alldeles för få länder som arbetar med förövarprevention och att pojkar fortsatt är bortglömda eller nedprioriterade.”

Ta del av hela indexet, alla slutsatser och hur länderna rankas här: https://outoftheshadows.global/

För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org