Kim Olsson väljs in som ny ledamot i styrelsen

Kim Olsson väljs in som ny ledarmot i styrelsen

Kim Olsson, VD för Stena Sessan Fastighets AB, valdes in som ny ledamot i Childhoods styrelse vid styrelsemötet den 13 april. Hon efterträder Jane Olsson Thorburn och tar därmed Stenasfärens långvariga och starka partnerskap med Childhood vidare.

Vi är mycket glada över att välkomna Kim Olsson till vår styrelse och för vårt starka partnerskap med Stena. Kims kompetens och starka drivkraft för sociala hållbarhetsfrågor stärker oss i vårt arbete med att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Jag vill även passa på att tacka avgående styrelseledamot Jane Olsson Thorburn för hennes många år som styrelseordförande och andra ovärderliga insatser, ända sedan Drottningen grundade Childhood 1999, säger Kenneth Bengtsson, styrelseordförande Childhood.  

Kim Olsson har en bakgrund som civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat inom fastighetsbranschen sedan 2011, först inom Stena Fastigheter och sedan som VD för Stena Sessan Fastighets AB sedan 2018. Hon en aktiv del av stiftelsen Brilliant Minds styrelse där hon är med och lyfter hållbar innovation och genom sitt engagemang i Jane och Dan Olssons stiftelser för Sociala och Vetenskapliga ändamål arbetar Kim för att motverka social utsatthet och bidra till forskning.  
 
Social hållbarhet är en del av Stenas DNA. En av hörnpelarna i vårt arbete är att verka för att barn i våra områden växer upp i en trygg miljö med goda framtidsutsikter. I mitt arbete med människors boendemiljö påminns jag alltid om att barnen är vår framtid och jag brinner för deras rättigheter till en trygg barndom. Jag ser mycket fram emot att bidra på alla sätt jag kan till Childhoods viktiga och modiga arbete för barns rättigheter globalt, säger Kim Olsson.  

Inga arvoden utgår till styrelsen. 

För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org