Det gjorde Childhood 2016

Hit gick pengarna som Childhood samlade in 2016

Sydafrika, Kambodja, Nepal, Ukraina och Sverige är de länder där Childhood stöttat flest projekt under året. Projektens innehåll och mål kan variera, men alla verkar de för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.

Sydafrika är ett av de länder i världen som har högst nivåer av rapporterade sexuella övergrepp mot barn. Samtliga av de projekt som Childhood stödjer i Sydafrika arbetar långsiktigt och förebyggande för att alla barn ska få en trygg uppväxt utan våld och övergrepp. Under 2016 har Childhood stöttat åtta projekt i Sydafrika, ett av dessa är Ekupholeni. Ekupholeni erbjuder stöd till barn och unga som blivit våldtagna eller utsatta för sexuella övergrepp. Området Ekupholeni är verksamt i är oerhört våldsamt. Den senaste tiden har involverade i projektet skakats av ovanligt många fall av väldigt små barn som blivit svårt skadade i samband med sexuella övergrepp. Projektet stödjer årligen 450 barn som blivit utsatta för våldtäkt eller sexuella övergrepp. År 2015 öppnades en dygnetrunt-mottagning för våldtagna. Projektet erbjuder också stöd i form av rådgivning, terapi och stödgrupper.

Arbetar för att familjer ska vara tillsammans

I Kambodja och Nepal fokuserar Childhood på att ge stöd till familjer och barn som lever i utsatthet. Många fattiga tvingas till ett liv på gatan och risken för att barn utsätts för våld och sexuella övergrepp är då hög. Mith Samlanh är ett av de projekt som Childhood stödjer i Kambodja. Projektet arbetar för att barn som lever ensamma på gatan ska återfå förtroendet till vuxenvärlden. Målet är att få bort barnen från den skadliga miljön och om möjligt kunna återknyta kontakten med anhöriga. En viktig del av Mith Samlanhs arbete är därför att spåra barnens familjer som med stöd från organisationen kan ta hand om dem. För att kunna samla de barn och unga som lever på gatan återvänder organisationen tillsamma plats flera gånger i veckan. Vid dessa möten erbjuds gatubarnen stöd och vård. Mith Samlanh når genom sitt arbete cirka 1 800 gatubarn varje år.

Ett utbrett problem i Kambodja och Nepal är att barn omhändertas och placeras på barnhem trots att de har föräldrar i livet. Skälet är oftast fattigdom. Childhood verkar för att alla barn ska få växa upp i en familjelik miljö och inte skiljas från föräldrar och släkt i onödan. Generellt sett är det bästa för barnet att växa upp med sin egen familj, men det finns situationer där andra alternativ är bättre. Genom stöd från Childhood arbetar därför flera projekt i Kambodja och Nepal för att barn inte ska behöva skiljas från sina närstående på grund av fattigdom.

Säkra rum för lek

Ukraina är fortsatt hårt prövat av konflikten med Ryssland. Childhoods projektpartner i landet, The Way Home, arbetar med de barn och familjer som flytt stridigheterna i östra Ukraina. De har upplevt våld på nära håll, lider av rädsla och ångest och har i många fall förlorat allt de har. För att barnen ska få slappna av och bara få vara barn har organisationen ordnat säkra lekrum där barnen kan känna sig trygga och leka. The Way Home har etablerat ett centrum för social och psykologisk support där de flesta av de som tvingat fly sina hem har fått tillfälligt boende.

Sommarläger – ett avbrott i en otrygg vardag

Cirka en halv miljon barn i Sverige lever med en förälder som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom. Det innebär ofta en barndom med känslomässig och fysisk otrygghet, skam och utanförskap. Maskrosbarns sommarläger är ett av de projekt i Sverige som har fått stöd av Childhood. Maskrosbarns huvudsyfte är att stödja barn och ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka. Organisationens aktiviteter syftar till att ge dessa barn och ungdomar positiva livserfarenheter och en känsla av samhörighet. På somrarna anordnas därför ett läger som vänder sig till barn och ungdomar mellan 14-19 år som har missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. På sommarlägret deltar cirka 100 barn.

Med stöd från Childhood har totalt 60 projekt i 13 olika länder kunnat verka för alla barns rätt till ett liv utan sexuella övergrepp och våld under år 2016.

Text: Sofia Nilsson