HBTQ: SÅ STÄRKER VI BARN OCH UNGA

Diskriminering och stigmatisering ökar risken att utsättas för våld och övergrepp. Det innebär att barn och unga som identifierar sig som hbtq är extra riskutsatta. Det beror inte på deras sexuella läggning eller könsidentitet, utan enbart på att förövare utnyttjar de stigman och fördomar som finns om personer som identifierar sig som hbtq. Rädslan för att omvärlden ska få reda på barnets sexuella läggning eller könsidentitet gör att barn sällan vågar berätta när de blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp. Denna rädsla utnyttjas av förövare. De hbtq-personer som trots allt vågar anmäla vittnar ofta om att de inte tas på allvar. I vissa länder kan det rent av vara förenat med fara att anmäla då det även inom rättsväsendet kan förekomma personer som begår övergrepp, bedriver utpressning eller på annat sätt bidrar till att personen hamnar i en än mer utsatt position.

Av dessa skäl har vi på Childhood i flera år initierat och aktivt sökt upp en rad olika projekt som fokuserar på unga hbtq-personer. Vi skapar koncept, tar kontakt med etablerade hbtq-organisationer och bidrar till att fler tar med barnrättsperspektivet inom hbtq. Vårt mål är att unga hbtq-personer ska vara trygga och att de inte ska vara rädda för att bli avvisade eller utstötta om personer i deras närhet får veta att de är homo, bi, trans eller queer. Vårt mål är också att de ska våga anmäla när de blivit utsatta för våld och övergrepp och att de ska bli trodda på. Flera av projekten driver vi i samarbete med Regnbågsfonden i vårt gemensamma initiativ ”De osynliga barnen”.

”De osynliga barnen”

2018 lanserade vill tillsammans med Regnbågsfonden initiativet ”De osynliga barnen”. Syftet med initiativet är att bryta den tystnadskultur som råder kring sexuella övergrepp mot pojkar och det faktum att regnbågsbarn är extra utsatta.

LÄS MER

Våra projekt inom hbtq

Vi initierar och uppmuntrar projekt som kopplar ihop barnrättsvärlden och hbtq-sfären för att bidra till att regnbågsbarn får ett starkare skydd mot våld och övergrepp. Sommaren 2021 tillkommer tre nya projekt med fokus på hbtq-barn.

LÄS MER

Unga transpersoner extra utsatta

Transpersoner, oavsett ålder, löper högre riska att utsättas för våld. Barn som inte följer könsnormerna löper högre risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp inom familjen, än sina heterosexuella cis-syskon. De löper även högre risk att utsättas för mobbing i skolan. Det går att ändra på!

LÄS MER

Barns trygghet på nätet

Förövare finns där barnen finns och alla barn, oavsett könsidentitet eller sexuell identitet, kan bli utsatta på övergrepp på nätet. Redan i början av pandemin såg polisen ett tydlig ökning av aktivitet på de forum där förövare delar övergreppsmaterial på barn med varandra och mycket tyder på att övergrepp online har ökat under pandemin.

LÄS MER

Var en trygg vuxen

Misstänker du att ett barn far illa? Som vuxen kan du göra mycket för att vara en trygg och viktigt person i ett barns liv. Ställ frågor, visa barnet att du bryr dig. Det går att förebygga våld och övergrepp mot barn. Det går att hjälpa ett barn som blivit utsatt för våld och sexuella övergrepp.

LÄS MER

Var kan du som barn få hjälp?

Om du som barn har blivit utsatt finns det hjälp att få. Oavsett vad som hänt är det viktigt att du berättar. Prata med en vuxen som du litar på eller be en vän hjälpa dig att berätta för en trygg vuxen. Du kan även söka stöd och hjälp online, till exempel kontakta en kurator hos BRIS.

LÄS MER


1 av 4 barn i Sverige utsätts

I Sverige utsätts ett av fyra barn för sexuella övergrepp. I Sydafrika är motsvarande siffra ett av tre och i Brasilien utsätts ett barn var femtonde minut. En viktig del av vårt arbete handlar om att identifiera och stödja grupper som tidigare varit bortglömda eller försummade, till exempel barn och unga som identifierar sig som hbtq.

Bär ett armband för alla regnbågsbarn

På Childhood arbetar vi för att stärka samarbetet mellan barnrättsvärlden och hbtq-sfären. För att synliggöra detta arbete har vi tagit fram ett pridearmband. Genom att bära det kan du visa ditt stöd för barn och unga hbtq-personer.

KÖP HÄR

Vill du bidra till vårt arbete
med att skydda barn från våld och övergrepp?

Det finns mycket du kan göra både som privatperson, företag, stiftelse och filantrop. Swisha, bli månadsgivare, köp ett gåvokort eller blir vår partner.

LÄS MER