Handelsbankens partnerskap med Childhood stärker medvetenhet kring barns utsatthet

Handelsbanken och Childhood har ett partnerskap som sträcker sig tillbaka till 2005. VD Carina Åkerström sitter i Childhoods styrelse och satt även i juryn för Childhoodpriset 2020. Vi ställer några frågor till Catharina Belfrage Sahlstrand, ny hållbarhetschef på Handelsbanken.

Grattis till den nya tjänsten! Vad vill du prioritera i ert hållbarhetsarbete de närmaste åren?

Tack! Som bank behöver vi fokusera på allt ifrån mänskliga rättigheter, finansiell sundhet, stävjande av finansiell kriminalitet till miljö- och klimatfrågor och vår egen påverkan som arbetsgivare och företag. Med det sagt har frågan om klimatförändringar kommit att dominera de senaste åren. Framför allt för att en omställning till en utsläppsneutral ekonomi kräver finansiering och investering. Min tro och förhoppning är att fokuset på klimatfrågan även banar väg för fler hållbarhetsfrågor. Inte minst för att sociala utmaningar och barns rättigheter tyvärr har utvecklats i fel riktning sedan pandemiutbrottet.

Vilken plats har barnen i Handelsbanken hållbarhetsarbete?

Det finns både direkta och mindre uppenbara kopplingar till barn i vår verksamhet. Våra kontors lokala initiativ med bl.a. stöd till idrotten och föreningslivet. De stödjer också insatser i skolor och läxhjälp som kan både bidra till en meningsfull fritid och stödja och inspirera i skolgången. En annan viktig koppling är hur investeringar i hälsa och utbildning i vår kapitalförvaltning stödjer barns utveckling. Samtidigt behöver vi vara vaksamma på de investeringar vi gör och de verksamheter vi finansierar. De får inte indirekt bidra till fattigdom, hunger, ohälsa eller barnarbete, omständigheter som har förödande effekter på barns utsikter.

Handelsbanken har ett långsiktigt perspektiv på vår verksamhet. Att värna om miljö, klimat och biologisk mångfald är något vi måste göra för våra barn. De som är barn idag liksom de som är barn imorgon. Även om klimatförändringar drabbar oss alla drabbar de världens befolkning på ett orättvist sätt och det är viktigt att ha ett barnperspektiv även i hur vi ser på dessa risker.

Vad betyder partnerskapet med Childhood för Handelsbanken?

Det har hjälpt oss att utveckla vår medvetenhet kring barns rättigheter och utsatthet. Vi har lärt oss att prata mer öppet om problemen och vilka faktorer och indikatorer som är positiva så att vi kan sprida medvetenhet. Vi har genom samarbetet med Childhood även haft möjlighet att engagera våra kunder i dessa frågor och vi strävar efter att på det viset ge frågorna uppmärksamhet även utanför bankens väggar.

Text: Åsa Andreasson Åkerström, foto: Handelsbanken