Britta Holmberg programchef World Childhood Foundation

Facebook – En dold marknadsplats för sexuella övergrepp mot barn

Det krävs bara några få klick för att få tillgång till sexuellt övergreppsmaterial mot barn via öppna grupper på Facebook. Det sker öppet, inte på Darknet, och är inte svårt att hitta för den som har ett sexuellt intresse för barn. Vi har gjort ett stickprov och än så länge bara skrapat på ytan men det vi sett ger en indikation på vad som kan finnas i de stängda grupperna och krypterade plattformarna.

Sociala plattformar som Facebook, Instagram och Snapchat har blivit en integrerad del av vårt samhälle. De erbjuder oss möjligheten att kommunicera, dela information och skapa gemenskaper på ett sätt som tidigare var otänkbart. Men med denna kraft kommer också ett ansvar att säkerställa att dessa plattformar inte missbrukas eller används för att sprida skadligt eller olagligt innehåll.

Ett stickprov som skapar oro.

Mängden övergrepp mot barn som begås, delas och sprids både på de öppna och krypterade delarna av internet har exploderat under de senaste decennierna. Mot den bakgrunden har vi gjort ett stickprov för att se hur tillgängligt övergreppsmaterial mot barn är på världens största sociala nätverk – Facebook. Det vi snabbt kunde konstatera är att det väldigt enkelt går att hitta öppna grupper med bilder, videor och kommentarer som tydligt sexualiserar barn, både genom avklädda och utmanande poser och sexualiserade kommentarer från vänprofiler som innehas av äldre män. 

Vi har bara snuddat lite vid ytan men ser snabbt att dessa grupper används för att dela länkar till krypterade chattar likt Telegram, WhatsApp med flera där övergreppsmaterial finns tillgängligt. Alla grupper vi tittat på hänvisar vidare till slutna chattar eller krypterade plattformar som i mer eller mindre explicita ordval beskrivs innehålla grövre material. Dessa grupper är inte begränsade till några få medlemmar, utan har en betydande närvaro på plattformen och de växer extremt snabbt. En av grupperna vi hittat har cirka 80 000 medlemmar och ökar med flera hundra per timme. Vi ser också hur antalet interaktioner med inlägg i dessa grupper ökar i relation till hur sexualiserat barnet porträtteras. Det är till synes vanliga personer med öppna profiler och utan fejkade konton som interagerar. Vissa profiler är tydligt öppna med sitt sexuella intresse för barn och delar själva inlägg och sidor med liknande innehåll. Vi noterar också att den fejkprofil vi använt oss av, trots att den inte interagerat eller “gillat” dessa grupper, snabbt rekommenderas vidare till liknande grupper av Facebooks algoritmer.  

Det är djupt oroande att sociala plattformar som Facebook, trots sitt aktiva arbete för att systematiskt upptäcka och ta bort övergreppsmaterial, kan fungera som reklamtavlor för distribution av sexuella övergrepp mot barn. Dessa grupper och länkar riskerar att normalisera beteendet, minska tröskeln för personer med sexuella intressen för barn att agera ut och möjliggöra en kontakt mellan potentiella förövare och barn.  

Potentiella förövare finns där barnen finns.

Det är viktigt att betona att dessa aktiviteter inte sker på någon mörk, anonym del av internet, utan på en plattform som används av miljarder vuxna och barn över hela världen. Med andra ord krävs det varken tillgång till Darknet, VPN eller liknande verktyg för att dela eller ta del av materialet. Potentiella förövare kommer alltid att finnas på de öppna sociala plattformarna eftersom det är här barnen finns. De demonstrerar gång på gång sin förmåga att utnyttja tekniken till sin fördel genom att kringgå de filter och säkerhetssystem som ska skydda barn. Därför är det avgörande att bolagen bakom de sociala plattformarna tar sitt ansvar. Vi har hittills förlitat oss på att de frivilligt agerar för att upptäcka och förebygga övergrepp.

Detta stickprov visar att det inte är tillräckligt.  

Britta Holmberg, vice generalsekreterare och programchef, World Childhood Foundation

Vi har dokumenterat alla steg under detta stickprov och har delat med Facebook, Internet Watch Foundation och svensk polis. Vi vill inte dela informationen kring gruppnamn och sökord i denna text med anledning av att vi inte vill riskera ytterligare spridning av materialet.

För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org