En handbok för arbetet med traumatiserade barn

Astrid sitter i klassrummet och en ny vikarie kommer till lektionen. Han har skägg och bullrigt skratt. Han påminner Astrid om morbrodern som utsatte henne för sexuella övergrepp. Astrid blir stel i kroppen, får ont i magen, känner rädsla och tänker att hon måste gå hem.

Berättelsen ovan är hämtad ur verkligheten: Ett av fem barn i Sverige uppger i en studie att de utsatts för sexuella övergrepp*. Ett av tre barn i varje svensk skolklass utsätts för fysiskt våld av en vuxen under sin barndom. Under hösten 2015 kom närmare 35 000 ensamkommande barn till Sverige, många av dem med upplevelser av krig, förföljelse och flykt.

Psykologerna Moa Mannheimer, Sofia Bidö och Poa Samuelsberg har lång erfarenhet i att arbeta med traumatiserade barn. Redan 2004 fick det stöd av Childhood att ta fram en handbok för arbetet med barn som utsatts för sexuella övergrepp. Nu ville de komplettera den med aktuell forskning och praktiska tips och råd till alla som möter utsatta, traumatiserade barn och deras föräldrar. De sökte stöd hos Childhood för att genomföra sitt bokprojekt ”Traumatisering hos barn”.

Praktiska tips i ett komplext ämne

”Upplevelser av våld, övergrepp, krig och katastrofer kan få allvarliga följder för barn och hindra dem i deras utveckling. Men med rätt stöd kan man minska de negativa konsekvenserna och bidra till varaktig förbättring så att de får leva och utvecklas till sitt fulla potential. Traumatisering hos barn är ett komplext ämne och det har saknats en handbok för dem som möter dessa barn och deras föräldrar i sin yrkesroll.  Så det kändes självklart att Childhood skulle finansiera att en blev till”, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

*Stiftelsen Allmänna Barnhuset: Det gäller ett av dem (2015)

Text: Åsa Andreasson Åkerström, foto: Kajsa Hagskog