ELEFANTEN I SOVRUMMET

ELEFANTEN I SOVRUMMET – En intervjustudie om ungas upplevelser av stöd och behov av stöd i samband med sexuella övergrepp.

För att barn ska kunna få stöd, skydd och rehabilitering behöver de först berätta om övergreppen. Antingen på eget initiativ eller att någon annan uppmärksammar och ställer frågor. Vi vet dock att få barn vågar berätta. Om de gör det så anförtror de sig först och främst till en jämnårig, sällan till en vuxen. Få söker hjälp eller stöd hos professionella. Många av dem som trots allt söker hjälp är besvikna över hur deras berättelse har tagits emot.

Vi vet att barn som blivit utsatta kan få ett bra liv efter övergreppen. Men det är vuxnas ansvar att säkerställa att barn som utsatts får rätt stöd och vård.  Vår förhoppning är att den här rapporten ska bidra till en ökad förståelse för vilka brister som fortfarande finns i samhället, både när det gäller att upptäcka sexuella övergrepp och att ge rätt stöd till ett barn som utsatts.  

Rapporten bygger på berättelser från modiga unga som delat sina erfarenheter av sexuella övergrepp. Den är framtagen av Treskablinoll i samverkan med Unga Lukas och Förbundet S:t Lukas med stöd och finansiering av på Childhood.

Ta del av rapporten i sin helhet här

För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org