”Det enda som kunde förhindrat att våldtäkten skedde var våldtäktsmannen själv”

När Thordis Elva var 16 år blev hon våldtagen av sin dåvarande pojkvän. Det tog flera år innan hon kunde acceptera att våldtäkten inte var hennes fel. Att det inte var hennes kläder som hade orsakat den, inte heller var hennes leende eller att hon var berusad när det skedde. Våldtäkten passade inte heller in i bilden hon, och många andra av oss, hade av sexuella övergrepp:  ”Tom var inte en främmande galning som väntade i buskarna, han var min pojkvän. Och våldtäkten skedde inte på en hemsk bakgata, den hände i mitt sovrum”, berättar Thordis.

På grund av hur hon trodde att sexuellt våld ”ska” se ut polisanmälde Thordis inte våldtäkten. Hon berättade inte för någon vad som hade hänt. Skammen som hon kände ledde till många år av ätstörningar och självskadebeteende. Till slut gick det inte längre. Hon kände att hon endast kunde få ett slut på sina skamkänslor och bli fri från det förflutna om hon tog kontakt med förövaren och la ansvaret där det hörde hemma. Ett väldigt personligt beslut, som inte på något sätt ska vara standardlösning för andra i samma situation, är Thordis noga med att betona. Detta blev början på åtta års mejlväxling där de två försökte analysera det som hänt. Tillsammans med honom har hon skrivit en bok om det som skedde, ”På andra sidan förlåtelsen” och genomfört ett TED-talk som har setts 3,5 miljoner gånger.

Under Almedalsveckan är Thordis Elva en av deltagarna i Childhoods paneldiskussion ”Skam! Så bidrar skam till att sexuella övergrepp mot barn fortgår”. Syftet med diskussionen är att vända och vrida på begreppet skam i relation till sexuella övergrepp och tillsammans utveckla konkreta förslag på hur vi kan agera för att öka kunskap och minska skammen. Läs mer om programmet här.

Text: Åsa Andreasson Åkerström