Childhood och Regnbågsfonden lanserar initiativ för att uppmärksamma och stärka arbetet mot sexuella övergrepp mot pojkar

* Pojkar som utsätts för sexuella övergrepp omfattas ofta inte i lagstiftningen.
* Pojkar som utsätts för sexuella övergrepp syns ofta inte i statistiken.
* Pojkar som utsätts för sexuella övergrepp vågar ofta varken polisanmäla eller berätta för sina familjer vad som hänt.
 
En jämförelse mellan 60 länder kring lagstiftning och insatser för att stoppa sexuella övergrepp mot barn visar på att nästan hälften av de länder som jämförts saknar ett tydligt skydd mot sexuella övergrepp mot pojkar i lagstiftningen. Bara 6 av 60 länder har information om hur stor andel pojkar som exploaterats sexuellt.
 
Det finns en mängd exempel på hur övergrepp mot pojkar bedömts som mindre allvarliga än om det skulle drabba en flicka. I vissa fall skämtas de bort. I andra fall skuldbelägger vuxenvärlden pojken. Vuxenvärlden vet helt enkelt inte hur man ska bemöta en pojke som utsatts för övergrepp.
 
Jag tycker det är sorgligt hur vi som jobbar mot sexuella övergrepp mot barn har svikit pojkarna, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood. Vi har pratat alldeles för lite om hur de utsätts och hur det påverkar dem. Nu måste vi ändra på det!
 
Regnbågsbarn (barn som är homo, bi och trans) har i sitt sökande efter identitet ofta inget annat val än att närma sig starkt sexualiserade vuxenmiljöer där de riskerar att utnyttjas av äldre. Deras första sexuella kontakter blir därför inte sällan övergrepp.
 
– Jag blev själv utsatt för övergrepp som barn, och nästan alla homokillar jag känner har såna erfarenheter, säger Jonas Gardell, som är ambassadör för Regnbågsfonden. Det är så vanligt att vi tagit det för normalt.
 
Pojkar som utsätts för sexuella övergrepp och barn som är regnbågsbarn är två tydliga och bitvis överlappande grupper där barn blir osynliggjorda och osynliggörandet har kunnat fungera och fungerar som skydd för förövarna.
 
Regnbågsfonden och Childhood lanserar nu ett gemensamt 3-årigt initiativ som vi kallar ”DE OSYNLIGA BARNEN” där vi tillsammans avser att:

  • Bryta tystnaden om sexuella övergrepp mot pojkar.
  • Bryta tystnaden om regnbågsbarn och deras särskilda utsatthet,
  • Agera tillsammans för att finansiera konkreta insatser för att förebygga övergrepp mot pojkar.
  • Ge stöd till dem som utsatts samt finna sätt att prata om och bejaka barns rätt att vara homo och trans.
  • Skapa en gemensam plattform för personer och organisationer som vill bidra till initiativet.

Läs DE OSYNLIGA BARNENs programförklaring här

Text: Regnbågsfonden, foto: privat