Child Safe Agents: Vardagshjältar på gatan

Fattigdom gör barn sårbara för våld och övergrepp. Barn i fattiga familjer befinner sig oftare på gatan för att hjälpa sina familjer exempelvis genom tiggeri eller försäljning. Men gatan är ingen bra plats för barn, och risken att utsättas för våld, övergrepp och exploatering är stor.

Vi på Childhood vet att trygga vuxna i barns närhet som ser, hör och agerar är det bästa skyddet mot övergrepp. Vi vet också att en trygg vuxen inte alltid behöver vara en förälder, utan kan lika gärna vara en faster, en lärare – eller en tuktuk-förare.

Utbildning i barns rättigheter

Med detta i åtanke utbildar vi tillsammans med våra partners i Sydostasien sedan över tio år lokala volontärer i att upptäcka och rapportera om de ser barn som far illa eller befinner sig i riskzonen. Gatuförsäljare, tuktuk-chaufförer, personer som driver mindre hotell eller barer och andra människor som dagligen rör sig i gatumiljön utbildas med Childhoods hjälp till ”Child Safe Agents”. Under utbildningen lär de sig om barns rättigheter, hur man känner igen situationer som kan vara farliga för barn i utsatthet och vad man ska göra när de ser något som inte känns bra. Tillsammans bildar de ett extra skyddsnät kring barn i utsatta situationer. 

En av dessa Child Safe Agents är mannen på vår bild. Han heter Thy och vi träffade honom när vi var i Kambodja för två år sedan. Thy arbetar som chaufför i Siem Reap och parkerade ofta sin tuktuk framför vårt hotell. Vi kände direkt igen honom på hans vita skjorta som det står ”I protect children” på. Thy har gått Child Safe-utbildningen och vet vad han ska göra för att skydda barn i staden: ser han ett barn i en utsatt situation ringer han direkt till Child Safes egen hotline, vars telefonnummer är tryckt på hans skjortficka. När en orosanmälan kommer in till Child Safes hotline tar socialarbetare över och inleder en utredning för att förstå barnets situation, varför det befinner sig på gatan eller i andra riskmiljöer, hur familjesituationen ser ut och vilka stödinsatser som behövs. Om det finns risk för övergrepp kontaktas polis och andra myndigheter.

Sprida Child Safe-modellen internationellt

I Kambodja finns det i dagsläget 2000 Child Safe Agents, i Thailand 129. 

— Vi jobbar sedan drygt ett år med tillsammans med vår partner Friends International med att bredda Child Safe Agent-modellen och sprida den till nya platser. Med stöd från Childhood har Friends rekryterat nya agenter i högriskområden som turiststäderna Kampot i Kambodja och Pattaya i Thailand. Pattaya har vi redan utbildat 18 nya agenter som befinner sig på strategiska platser och kan rapportera misstankar om våld och övergrepp, säger Joel Borgström, programhandläggare på Childhood.

— Med Childhoods stöd har Child Safe också etablerats på Filippinerna, där detta inte funnits tidigare. Under första kvartalet 2020 blir 90 agenter utbildade på plats. Förutom etableringen av den här modellen jobbar vi också med lokala och internationella myndigheter för att öka kunskap och förståelse och med företag i resebranschen för att säkerställa att de har rutiner som skyddar och minskar risker för barn, säger Joel Borgström.

Förutom i Sydostasien har nu även Sydafrika genom Childhood fått sina första 91 Child Safe Agents som kommer att göra 25 stränder i landet tryggare för barn.

Läs mer om Child Safe Agents här.

Text: Åsa Andreasson Åkerström, foto: privat