Child Protection Summit Bangkok

Den 16 maj 2024, ägde Child Protection Summit rum i FN:s konferenscenter i Bangkok. Childhood och SafeguardKids Foundation anordnade toppmötet som öppnades av H.M. Drottning Silvia och Drottning Suthida av Thailand. Mötets syfte var att öka medvetenheten och mobilisera åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn i Thailand och globalt. Över 900 delegater deltog, med talare från thailändska regeringen, civilsamhället och internationella experter på barnskydd.

Under toppmötet diskuterade ledande experter, representanter från thailändska regeringen och civilsamhälle, avgörande framsteg och utmaningar i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn. I sitt öppningsanförande betonade H.M. Drottning Silvia vikten av att bryta tystnaden kring sexuella övergrepp mot barn: 

”Sexuella övergrepp mot barn är svåra och obehagliga att prata om. Det gäller även för mig, som kvinna, som mor, mormor och farmor, och som Drottning. Men tystnaden får det inte att försvinna, tystnaden hjälper bara förövaren. Sexuella övergrepp sker överallt, i varje land i världen, i varje kultur och samhälle. Och om jag inte talar, vem ska då göra det?” 

Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare för World Childhood Foundation, framhöll att sexuella övergrepp mot barn går att förebygga: 

”Vi är här för att ta itu med ett stort och komplext problem, nämligen sexuella övergrepp mot barn. Det kan verka överväldigande, men vi vet att det är möjligt att förebygga om vi arbetar tillsammans. Låt mig försöka förenkla det. Vi behöver göra två saker: – Vi måste fortsätta att stärka skyddet av barn, särskilt genom att nå ut till de svagaste, de mest sårbara. Och vi behöver stoppa förövarna, nå dem innan de begår övergrepp mot barn och åtala dem om de har gjort det.”

Childhoods impact i Thailand

Childhood har samarbetat med organisationer som arbetar för att skydda barn i Thailand under nästan 25 år, med projekt i alla delar av landet. Investeringar på över fem miljoner USD har gjorts för att minska sexuella övergrepp och andra former av våld mot barn. Efter tsunamin 2004 erbjöd Childhood riktat stöd till överlevande barn och deras familjer i södra Thailand och även under översvämningarna i Bangkok 2010. Childhoods lokala partners arbetar direkt mot barn och deras familjer, men också i nära samarbete med ansvariga statliga myndigheter för att förbättra barnskyddet, minska riskerna för barn och etablera effektiva stödprogram.  

Viktiga prioriteringar inkluderar innovativt och effektivt stöd för barn som löper särskild risk för sexuella övergrepp, familjestödsprogram för att ersätta institutionsvård, sexuella övergrepp online och barnvänlig respons när barn har utsatts för övergrepp. 

I samband med deltagandet i Child Protection Summit träffade H.M. Drottning Silvia även Childhoods lokala partners i Thailand. 

För ytterligare frågor eller intervjuer, vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig på World Childhood Foundation
charles.bennstrom@childhood.org
+46 (0) 73-422 04 42