BarnSäkert – en trygg start i livet

En nyckelfaktor i att förebygga sexuella övergrepp är tidig identifiering av barn som saknar trygga vuxna omkring sig. Med vår investering i projektet BarnSäkert ville vi bidra till att psykosociala riskfaktorer inom familjen upptäcks tidigt och att föräldrarna får rätt stöd. Hittills har cirka 100 000 vårdnadshavare svarat på frågor om exempelvis missbruk och psykisk ohälsa i samband med rutinkontroll på BVC. Resultaten, som presenterades hösten 2022, visar att metoden gör att fler riskfaktorer upptäcks i fler familjer än väntat. De visar också att fler vårdnadshavare frivilligt söker stöd hos socialtjänsten tack vare insikten som BarnSäkert gett dem. 

  BarnSäkert har genomförts av Uppsala universitet och Barnahälsovården Region Dalarna, med stöd av oss och vår partner Barndom Utan Baksmälla. Den evidensbaserade metoden tas nu vidare till fler regioner i Sverige. Vår målsättning är att den ska bli praxis och därmed bidra till systemförändring.  

  

Det här är verkligen nytt, vi inom socialtjänsten har möjlighet att nå ut till alla i samhället på ett sätt som vi aldrig tidigare har gjort. Genom det strukturerade sätt som barnhälsovården arbetar med BarnSäkert identifierar de familjer som behöver hjälp och vi kan ge dem det stöd de behöver tillsammans. 

Familjerådgivare vid svensk kommun