Barnhemsturism

Barnhemsturism i Kambodja

Turister som förgriper sig på barn är ett utbrett problem i Kambodja. För att få kontakt med barn söker sig förövarna till platser som barnhem, kyrkor, skolor och tivolin. Vår programchef Britta har varit Kambodja som en del i arbetet att förhindra sexuella övergrepp mot barn.

Kambodja är ett av de länder där problematiken kring barnhem tidigast uppmärksammades. Bland annat har Childhoods partner, Friends International, tagit fram kampanjen ”Barn är inga turistattraktioner” som en reaktion på att barnhem erbjuder turistbesök och volontärplaceringar som ett sätt att tjäna pengar. Childhoods programchef Britta gjorde i början av våren 2017 ett besök i Kambodja tillsammans med Polisen, Länsstrelsen och Ecpat. Fokus för resan var barnhemsturism.

Barnhem trots att föräldrarna lever

Trots att regeringen i Kambodja har en tydlig policy som innebär att barnhem endast ska användas som ett sista alternativ har antalet barn på barnhem ökat drastiskt de senaste åren, framförallt i områden med många turister. Majoriteten av de barn som bor på barnhem har föräldrar i livet, och regeringen har därför satt upp som mål att minska antalet barn på barnhem med en tredjedel inom tre år. Det innebär både att stoppa rekrytering av barn från familjer till barnhem och att stödja de familjer som kan och vill ta hand om sina barn så att barnen kan flytta hem. Childhoods nio projektpartners i Kambodja arbetar alla på olika sätt till att förverkliga den ambitionen. I de flesta fall är barnen inte placerade på barnhem på grund av att föräldrarna bedömts som olämpliga utan eftersom de fått höra att det är det bästa de kan göra för att ge sitt barn en bättre framtid. Många av de barn som bor på barnhem kan flytta tillbaka till sina familjer med rätt stöd och noggrann uppföljning, men ju längre de är på barnhem ju svårare är det. Flera uttrycker sorg över att de övergavs av sina föräldrar, en del har helt tappat kontakten med sina familjer och har därför svårt att anpassa sig till ett normalt familjeliv. För dem behövs andra lösningar, som till exempel mindre gruppboenden.

Barn på barnhem extra sårbara

Barn som inte har trygga vuxna kring sig är extra sårbara för dem som aktivt söker efter barn att förgripa sig på. Detta gäller i Sverige såväl som i Asien. På grund av den utbredda fattigdomen, låga utbildningsnivån och ett rättsväsende som är svagt och många gånger korrumperat finns det i Kambodja extremt goda förutsättningar för dem som vill utnyttja de barn som är extra sårbara. Dit hör barn som lever på gatan och barn på institutioner. Barn som helt enkelt inte har någon vuxen som bryr sig om just dem. Organisationen Aple Cambodia har specialiserat sig på att spana och skaffa bevis mot utländska förövare. Förut var det vanligare att de tog kontakt direkt med barnen på gatan eller lät en tuk-tuk chaufför ”skaffa fram” ett barn. Med ökad kunskap och bland annat det ”Child Safe network” som flera av Childhoods partners medverkar i, har det blivit lite svårare. Tuk-tuk chaufförer, gatuförsäljare och hotellägare har utbildats och håller nu ögonen öppna och slår larm om de ser något misstänkt. Enligt Aple och den lokala polisen söker sig förövarna nu istället till ställen där de ostörda kan etablera kontakt med barn, t.ex. kyrkor, skolor och barnhem. Aple har arbetat med 73 ärenden med stark bevisning som är kopplade till just barnhem, och ännu fler där det finns misstankar. Men även barn från extremt fattiga familjer är i riskzonen.

Förövarnas tivoli

Childhoods programchef Britta följde med medarbetare från Aple Cambodia till en kvällsmarknad där övergrepp mot barn sker alltför ofta. De som arbetar på marknaden har inget annat val än att ta med sig sina barn som ofta får springa fritt under tiden föräldrarna sköter försäljningen. På marknaden finns ett slitet litet tivoli. Ibland kommer utländska män och erbjuder sig att låta barnen åka karusell eller göra något annat spännande. I vissa fall tar de med sig barnen från marknaden i någon timme utan att föräldrarna märker det. Men Aples spanare finns här. De kan inte upptäcka allt. De kan inte bevisa allt. Men risken är lite mindre att något ska hända utan att någon märker det.

 

Text: Sofia Nilsson