Att skydda barn ska vara en del av den sportsliga andan

För sportfantaster är friidrotts-VM i London (4-13 augusti) en av sommarens höjdpunkter. Med två så stora sportfester som fotbolls-VM 2014 och sommar-OS 2016 på hemmaplan har Childhood i Brasilien under många år drivit frågan om hur man kan skydda barn före, under och efter stora idrottsevenemang. 

Turistbranschen boomar. Det är billigare och lättare att resa till fjärran länder än någonsin förut. Världen har kommit närmare, och vi kan idag besöka platser som hade varit otänkbara att resa till bara en generation tillbaka. I takt med att resandet mer än fördubblats under de senaste 20 åren har även antalet barn som blir utsatta för övergrepp i samband med resande och turism ökat drastiskt. Det finns mycket som tyder på att barns risk att utsättas för övergrepp och exploatering även ökar vid stora internationella idrottsevenemang. Det är dock inte enbart tillströmningen av utländska turister till sporteventen som kan leda till att barn blir mer utsatta; även det arbete som organisationen av själva evenemanget innebär för värdlandet kan innebära ökade risker. I  Brunel Universitys rapport  Child Exploatation and the FIFA World Cup: a review of risks and protective interventions, presenteras en rad faktorer som kan göra att risken att barn utsätts för övergrepp  ökar vid stora idrottsevenemang (se lista nedan).

Eftersom både fotbolls-VM och OS har arrangerats i Brasilien inom loppet av två år,  har Childhood Brasil de senaste åren arbetat intensivt med hur man ska kunna öka skyddet av barn före, under och efter stora idrottsevents. Arbetet förstärktes inför sommar-OS i Rio, när kommittén som organiserade spelen bjöd in frivillighetsorganisationer för att diskutera hur man kunde inkludera barns rättigheter i OS´ hållbarhetsplan. Childhood fick också uppdraget att vara samordnare i arbetet med att få ihop alla nationella aktörer som arbetar med att förebygga våld mot barn. Detta samarbete resulterade bl.a. i ett förslag på riktlinjer för skydd av barn som ska användas vid större idrottsevenemang. Childhood Brasil  och Childhoods grundare Drottning Silvia presenterade förslaget för IOK:s ordförande Thomas Bach vid spelen i Rio i augusti 2016.

”Frågan om barns rättigheter ska vara en naturlig del när man organiserar ett OS, eller vilket annat stort idrottsevenemang som helst, säger Ana Maria Drumond, Board advisor för Childhoods verksamhet i Brasilien. ”Det ska helt enkelt vara en del av den olympiska andan, något som tar vid redan vid valet av värdland. Vårt mål är att det är lika självklart att se till barns rättigheter vid stora idrottsevenemang som det idag är att se till att de har så liten miljöpåverkan som möjligt.”

Faktorer som kan öka riskerna för övergrepp på barn vid  stora idrottsevenemang:

  • Efterfrågan på tillfällig arbetskraft ökar när nya arenor och infrastruktur byggs i värdlandet,
  • många manliga arbetare som jobbar med att bygga dessa kommer utifrån, ofta utan sina familjer. Detta kan leda till ökad sexuell exploatering,
  • barn kan tvingas flytta tillfälligt från hemorten till platser de inte känner till,
  • Skolorna har extra lovdagar eller stängt på grund av evenemanget, och då lämnas en del barn utan tillsyn och fasta rutiner,
  • barn kan tvingas till olagliga aktiviteter som drogförsäljning och stöld runt idrottsevenemanget.

 

Text: Åsa Andreasson Åkerström