Tack för ditt stöd

Tack för att ditt företag stödjer Childhood i jul!

Nedan kan du ladda ner jul- och nyårskort, gåvobevis och animerade banners med vilka ditt företag kan önska God Jul och visa att ni stödjer Childhood i jul.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner varje fil individuellt, eller ladda ner hela paketet.


Rörlig banner 980×300 SVE
GIF
MP4
MOV

Rörlig banner 980×300 ENG
GIF
MP4
MOV

Rörlig banner 320×320 SVE
GIF
MP4
MOV

Rörlig banner 320×320 ENG
GIF
MP4
MOV

Julkort 1 SVE
PDF
PDF till tryck
JPG

Julkort 1 ENG
PDF
PDF till tryck
JPG

Julkort 2 ENG
PDF
PDF till tryck
JPG

Nyårskort SVE
PDF
PDF till tryck
JPG

Nyårskort ENG
PDF
PDF till tryck
JPG

Gåvobevis 1 SVE
PDF
JPG

Gåvobevis 1 ENG
PDF
JPG

Gåvobevis 2 SVE
PDF
JPG

Gåvobevis 2 ENG
PDF
JPG

Mejlsignatur SVE
JPG

Mejlsignatur ENG
JPG

Tack för ert stöd!

Många av våra företagspartners har varit med oss sedan starten. Vi tackar för ert engagemang.

Major partners

Partners

PRO BONO PARTNERS

Företagsvänner


ÖVRIGA FÖRETAGSSAMARBETEN


För oss är det viktigt att våra partners:

  • Delar vår vision och värderingar
  • Har engagemang och resurser för ett fruktbart samarbete
  • Vill arbeta långsiktigt och har en trygg ekonomi
  • Följer och respekterar Childhoods etiska policy (läs den här).

Vi samarbetar inte med företag som:

  • Har sin huvudsakliga näring i alkohol, pornografi, tobak, vapen eller militär verksamhet
  • Bryter mot FN:s barnkonvention
  • Är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.

Childhood är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett så kallat 90-konto. Svensk Insamlingskontroll övervakar att insamlingar för humanitära och välgörande ändamål sker under betryggande kontroll, inte belastas med oskäliga kostnader och använder sunda marknadsföringsmetoder.

Visa ditt stöd, dela och följ oss