2018-06-08

Mellanrummet – ett projekt som Childhood stödjer i Sverige

Nästan 25 % av Childhoods projektbudget går till gräsrotsorganisationer och eldsjälar i Sverige, som på olika sätt arbetar med att förebygga att barn utsätts för våld och sexuella övergrepp. Projekten vi stödjer här hemma fungerar ofta som ett komplement till det arbete som görs av ansvariga myndigheter. Särskilt fokus ligger på att identifiera och stötta de barn som av olika själ faller mellan stolarna och inte får den hjälp de har rätt till. Ett sådant projekt är Mellanrummet, som drivs av vår projektpartner Maskrosbarn sedan 2017.

Maskrosbarn arbetar med barn och ungdomar med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Många av dem upplever att de inte får hjälp av myndigheterna i rätt tid och att det saknas flexibla insatser som utgår från deras behov. Syftet med Mellanrummet är att ta fram och testa alternativ för de barn och unga som är i behov av omedelbar placering och som fyller gapet innan en kontaktfamilj eller ett foster-/ familjehem hittats. Vilken typ av placering som blir aktuell kommer att utformas helt och hållet av de barn och ungdomar som har denna erfarenhet – det skulle kunna vara ett drop-in boende, dit ungdomarna skulle kunna gå och få individuellt stöd och sova över vid behov, eller en stödperson.

Då nya metoder sällan utformas av dem de berörs direkt, ser vi på Childhood Mellanrummet som ett väldigt innovativt och viktigt initiativ. Förhoppningen är att det ska bidra till att antalet misslyckade placeringar minskar, men framför allt öka antalet lyckade placeringar där barn och ungdomar mår bättre.

 

”Jag blev slagen hemma och ville till familjehem men mamma gick inte med på det. Socialtjänsten tyckte inte att det fanns tillräckliga skäl för LVU* så jag kunde inte bli placerad. Jag skulle åtminstone behövt någonstans att gå när det var som värst.”

– Ungdom

 

”När jag var liten hade jag en grannfamilj som jag gick till när jag var ensam hemma med pappa och han blev arg, annars hade jag varit rädd hela tiden. Hade jag inte haft grannfamiljen hade jag antagligen låst in mig eller varit ute mycket och säkert hamnat i dåliga kretsar. Sen hade jag kanske blivit placerad när jag var äldre på grund av mitt eget beteende. Men det var inte alltid jag kunde gå till grannfamiljen, och tänk på alla som inte har någonstans att gå.”

– Ungdom

 

Text: Åsa Andreasson Åkerström

*LVU = Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga