GE EN FÖRETAGSGÅVA

Några exempel på vad din gåva räcker till:

10 000 kronor
Finansierar en årslön för en fältarbetare som arbetar med gatubarn i Nepal. Läs mer.

35 000 kronor
Finansierar skolavgift och ger skolmaterial till 100 barn från familjer i riskzonen i Kambodja. Läs mer.

100 000 kronor
Finansierar lön för en fritidsledare/socialarbetarassistent samt omkostnader för ett föräldrastödsprogram på en organisation i Sydafrika, som jobbar med föräldrastöd till familjer med svår psykosocial problematik där barnen löper stor risk att utsättas för våld och övergrepp. Läs mer.