FRÅGOR OCH SVAR OM CHILDHOOD

Hur arbetar Childhood, vem producerar vårt armband och vad ska jag göra för att bli månadsgivare? Om till vem ska jag vända mig om jag misstänker att barn utsätts för övergrepp? Här hittar du svar på dessa frågor och många fler.

Vad gör Childhood?

Childhood är en barnrättsorganisation som arbetar för att förebygga och förhindra att barn utsätts för våld och sexuella övergrepp. Vi arbetar med de allra mest utsatta barnen. Vi har definierat fyra grupper av barn som löper störst risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Tillsammans med våra lokala projektpartner arbetar vi både i Sverige och i övriga världen med de här barnen: barn som blivit utsatta eller riskerar att utsättas för våld och sexuella övergrepp, barn i samhällets vård, barn som lever på gatan och familjer i riskzonen. Vi vet att övergrepp mot barn inte är ett nödvändigt ont, utan något som vi kan förhindra. Ett första, men viktigt steg, är att våga se problemen.

Övergrepp mot barn – vad kan jag göra?

Vad ska jag göra om jag upptäcker ett pågående övergrepp eller om ett barn är i akut fara?

Ring 112, omedelbart.

Vad ska jag göra om jag misstänker att ett barn far illa?

Var och en som har en oro att barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Ring till socialtjänsten i din kommun och prata med dem och berätta vad du oroar dig för. Om du vill kan du vara anonym, både vad det gäller din och barnens identitet.

Prata med barnet. Fråga hur det mår! Försök inte forcera fram förtroenden men visa att du bryr dig och finns där för barnet. Om barnet berättar om något det utsatts för – lyssna, ställ öppna frågor för att förstå vad som hänt och visa att du klarar av att ta emot berättelsen. Lova inte att inte berätta för någon. Ta kontakt med professionella för att se till att barnet och familjen får hjälp. Undvik ”varför” frågor som kan ge barnet skuldkänslor ”Varför gick du dit?” ”Varför drack du?” ”Varför har du inte berättat” `”Varför sa du inte nej?”

Vart vänder jag mig om jag vill anmäla ett brott?

Ring polisen på 11414 eller sök upp närmaste polisstation.

Om du är barn och behöver hjälp att anmäla: Be om hjälp från någon som arbetar med barn eller prata med en vuxen du litar på.

Det är stökigt i min familj och jag har ingen att prata med. Vad ska jag göra?

Först och främst – du är inte ensam. Det finns alltid någon att tala med. Om det finns någon annan vuxen i din närhet so du känner dig trygg med (som en kompis mamma, lärare, tränare fritidspersonal eller en skolsköterska) – prata med dem. Du kan också ta kontakt med BRIS, antingen på telefon 116 111, eller på deras chatt www.bris.se där du får chatta med en kurator.

Föreningen Maskrosbarn har en kvällschat för barn vars föräldrar dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. De som sitter i chatten har själva de erfarenheterna: http://www.maskrosbarn.org/for-unga/chatta-med-oss/

Vad gör jag om jag blir vittne till eller misstänker ett övergrepp när jag är utomlands?

Förutom att anmäla det på plats kan du även anmäla sexuella övergrepp mot barn utomlands till svensk polis, telefonnummer: +46 77 114 14 00. Utförlig information hittar du på sajten www.resekurage.

Jag misstänker att någon i en familj jag känner har begått ett övergrepp mot sitt barn. Vad ska jag göra?

Om du misstänker att någon i familjen begått ett övergrepp ska du aldrig förvarna eller kontakta föräldrarna innan anmälan, utan polisanmäla detta med en gång.

Mina barns far är våldsam mot dem/förgriper sig mot dem. Jag vill ha enskild vårdnad men socialtjänsten tror inte på mig. Vad ska jag göra?

Fortsätt kontakta Socialtjänst och polis och berätta så konkret och sakligt som möjligt om din oro. Om socialtjänsten fattat ett beslut som du upplever inte skyddar ditt barn kan du överklaga beslutet. Kommunen är skyldig att ge dig beslutet skriftligt samt informera vart du ska vända dig för att överklaga. På BRIS vuxentelefon finns kuratorer som du kan få råd och stöd av, ring 077-150 50 50

Jag lever i en ekonomiskt pressad situation och kommer inte ha råd att köpa mat/kläder/födelsedagspresenter/julklappar till mina barn. Kan någon hjälpa mig?

Ta kontakt med organisationen Giving People  som ger direktstöd till familjer i nöd. I vissa fall har också Stadsmissionen och Frälsningsarmén möjlighet att hjälpa till, du kan även ta kontakt med Svenska kyrkan där du bor..

Stödja Childhood

Varför ska jag stödja Childhood?

Childhood är en barnrättsorganisation som arbetar för att förebygga och förhindra att barn utsätts för sexuella övergrepp, våld eller exploatering. Det låter tungt – och det är det i viss mån, men Childhood är en organisation som genomsyras av optimism. Det finns i vårt DNA. Vi jobbar för att barn inte ska utsättas för någon form av våld eller exploatering. Vi vet att våld mot barn inte är ett nödvändigt ont – det går att förebygga. Vi drivs av vår absoluta övertygelse om att det går att göra något åt det onda i världen. Och det genomsyrar allt vi gör.

På vilka sätt kan jag stödja Childhood?

Det finns flera sätt att stödja Childhood, välj det sätt som passar dig bäst. Du kan bli månadsgivare, ge en engångsgåva, ge en högtids- eller minnesgåva eller köpa det fina Childhood-armbandet. Företag som vill stödja Childhood kan välja fyra olika nivåer av samarbete.

Kan jag ge en öronmärkt gåva?

För att inte behöva ägna tid och pengar åt administration erbjuder vi i dagsläget inte att ge öronmärkta gåvor. Pengarna som samlas in går till hela Childhoods projektportfölj som består av 100 projekt.

Jag vill stödja ett särskilt projekt jag läste om på hemsidan. Hur gör jag det?

Vi har tyvärr inte möjlighet att koppla en särskild gåva direkt till ett projekt och följa upp att pengarna går direkt till det. Det är framförallt av två skäl: Det första är att den typen av detaljuppföljning av insamlade medel blir orimligt dyr. En stor del av kostnaden skulle då läggas på administration istället på det faktiska arbetet. Det andra är att vi genom vår styrelse fattar beslut om hur stor budget varje projekt får. Om en budget skulle variera utifrån de medel vi får in och vad människor vill ge så finns det risk att vissa typer av projekt antingen skulle bli överfinansierade (vilket kan leda till brist på hållbarhet, ökad risk för korruption eller bara sämre arbete i längden) eller underfinansierade. Vi har därför valt att ha en modell där de som skänker pengar till Childhood ger stöd till hela vår projektportfölj. Poängen med att ge genom oss är att vi väljer ut projekt som är kvalitetssäkrade genom vår bedömningsprocess och att vi kontinuerligt följer upp dem, både innehållsmässigt och att pengarna går dit de ska. Vi arbetar också med att stärka kompetensen hos de organisationer vi stödjer.

Kan jag få en rapportering om hur mina pengar jag skänkt används?

Som månadsgivare får du regelbunden information om hur dina pengar gör nytta för barnen. På childhood.se finns flera artiklar och rapporter om hur det går i projekten. Följ oss gärna på Facebook och Instagram för att få senaste nytt om vårt arbete.

Kan jag ge en gåva via Swish?

Självklart! Vårt swishnummer är 90900036.

Kan jag ge en gåva via SMS?

I dagsläget är det tyvärr inte möjligt att ge en gåva via SMS.

Hur kommer min gåva att användas?

Pengarna går till hela Childhoods projektverksamhet som i dagsläget består av 100 projekt. Alla projekt följs noggrant upp av Childhoods handläggare som har nära kontakt med dessa via telefon och mejl, samt besöker alla projekten flera gånger om året. På så sätt säkerställer vi att pengarna kommer fram, att pengarna går till rätt saker samt att projekten gör skillnad.

Kan jag skänka kläder eller leksaker till Childhood?

Childhood kan tyvärr inte ta emot kläder eller leksaker eller andra saker för vidareförmedlan. Men det finns det många andra som gör och som är duktiga på det, t.ex. Stadsmissionen, Erikshjälpen, Myrorna och Röda Korset.

Månadsgivande

Jag vill bli månadsgivare i Childhood. Hur gör jag?

Det allra enklaste är att gå in på hemsidan childhood.se och anmäla sig direkt. Du blir då månadsgivare via autogiro.

Varför ska jag betala mitt månadsgivande via autogiro?

När du väljer att skänka pengar via autogiro minskas våra administrativa kostnader, vilket leder till att mer pengar kan gå till vårt arbete för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Tack vare din återkommande månadsgåva kan vi planera bättre och arbeta långsiktigt för att ge fler barn en trygg och kärleksfull barndom.

Anmälningstalongen är en fullmakt där du ger Childhood tillåtelse att dra pengar från ditt konto. Uppgifterna du lämnar är det enbart Childhood och Bankgirocentralen som har tillgång till.

Autogirotalongen med din namnteckning och ditt personnummer är en fullmakt från dig att vi får dra överenskommet belopp den 27:e varje månad, eller närmaste bankdag. Personnumret är en säkerhetsåtgärd och ett krav från Bankgirocentralen.

Vad händer när jag anmält mig som månadsgivare?

Direkt får du en bekräftelse per mejl. Sedan är du med oss, varje månad, året runt och förändrar livet för barn!

Hur gör jag för att ändra mitt månadsbelopp?

Ändringar av månadsbeloppet görs på www.childhood.se/andra-belopp
Det går också bra att kontakta oss på info@childhood.org eller 08-551 175 00 för hjälp med ändring av belopp.

Hur länge fortsätter mitt månadsgivande?

Så fort du fyllt i alla uppgifter och godkänt att betala via autogiro (antingen via e-leg direkt på sajten, eller via blankett som du får hemsänd och skriver under och skickar tillbaka) till oss så är du med och gör skillnad för utsatta barn, varje dag! Vill du inte längre månadsgivare kan du avsluta och stoppa ditt autogiro. Att avsluta ditt autogiro är enkelt, antingen kontaktar du din bank eller hör av dig till oss på Childhood. För att vi ska kunna avsluta ditt autogiro i tid innan en månadsdragning behöver du höra av dig senast tre bankdagar före den 27:e den månaden.

Hur avslutar jag mitt månadsgivande?

Vill du inte längre vara månadsgivare kan du avsluta och stoppa ditt autogiro. Att avsluta ditt autogiro är enkelt, antingen kontaktar du din bank eller hör av dig till oss på Childhood. För att vi ska kunna avsluta ditt autogiro i tid innan en månadsdragning behöver du höra av dig senast tre bankdagar före den 27:e den månaden. Du kan också kontakta oss på info@childhood.org eller 08-551 175 00 så hjälper vi dig att avsluta ditt månadsgivande.

Kan jag bli månadsgivare via sms?

Tyvärr inte, det kostar Childhood helt enkelt för mycket att erbjuda månadsgivande via sms.

Jag vill inte ha information från er. Hur gör jag för att slippa det?

Det enklaste är att du skickar e-post till info@childhood.org och ber om att inte få information. Du kan också ringa till kontoret på 08- 551 175 00.

Gåvoshopen

Vad finns i gåvoshoppen?

I gåvoshopen på childhood.se kan du köpa olika slags gåvobevis samt våra fina Childhoodarmband. Childhood-armbanden finns för både vuxen och barn.

Hur beställer jag?

Gå in på sidan Stöd oss och klicka på önskad produkt. I utcheckningen betalar du enkelt med ditt bankkort.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt gåvobevis?

Leveranstiden är cirka en vecka.

Kan ni skicka gåvobeviset till någon annan?

Ja, det går bra. Du anger det i rutan ”meddelande” när du gör din beställning.

Kan jag ångra mitt köp av gåvobevis?

Om du ångrar dig omedelbart efter beställningen går det bra att häva köpet, genom att kontakta Childhood per telefon.

Hur används gåvan?

Pengarna som samlas in fördelas efter behov och använd i Childhoods programverksamhet i Sverige och i övriga världen.

Hur kan jag vara säker på att min gåva når fram?

Det finns dock väldigt bra kontrollinstanser som ser till att din gåva kommer fram till de som verkligen behöver dem. En av dem är Svensk Insamlingskontroll insamlingskontroll.se som beviljar 90-konton till organisationer. 90-kontot (som Childhood har) är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan för stora administrativa kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Svensk Insamlingskontroll gör dessutom årliga kontroller av alla med 90-konton och säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité. På sin hemsida skriver Svensk Insamlingskontroll att de ”står på givarens sida. Du ska som givare aldrig känna dig lurad. En gåva är alltid frivillig.”

Childhoodarmbandet

Hur mycket av pengarna för armbandet går till Childhoods projekt?

Childhood-armbandet kostar 100 kronor inklusive moms. Av priset är cirka 20 kronor produktionskostnad och moms 20 kronor. 60 kronor går alltså direkt till våra projekt.

Vad står färgerna för?

Varje pärla på armbandet har en egen färg som beskriver en artikel i FN:s barnkonvention. Childhoods arbete för barn i utsatta situationer utgår alltid ifrån barnkonventionen och fokuserar särskilt på dessa tio artiklar:

BLÅ – Artikel 2
Alla barn har lika rättigheter. Inget barn får diskrimineras.

LJUSBLÅ – Artikel 3
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barnet.

LILA – Artikel 6
Varje barn har rätt till liv och utveckling.

VIT – Artikel 12
Varje barn har rätt att uttrycka och få sin åsikt beaktad i alla frågor som rör barnet.

GUL
Artikel 19 – Varje barn har rätt till skydd mot alla former av våld och övergrepp.

ORANGE – Artikel 20
Ett barn som inte kan bo med sin familj har rätt till alternativ omvårdnad.

GRÖN – Artikel 31
Varje barn har rätt till vila, fritid och lek.

BEIGE – Artikel 34

Varje barn ska skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

ROSA – Artikel 35
Handel med barn för varje ändamål och varje form ska förhindras.

RÖD – Artikel 39
Ett barn som utsatts för vanvård, övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Går det att anmäla sig till att vara med och pärla Childhoodarmbandet?

Tyvärr inte, eftersom våra fina armband tillverkas av en extern leverantör. Vi har valt att lägga hela tillverkningen hos Samhall. Det innebär att armbanden även bidrar till en person som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden att få en chans till jobb.

Vem tillverkar Childhoodarmbandet?

Armbanden tillverkas av Samhall. Det innebär att Childhood-armbandet, förutom att direkt bidra till Childhoods arbete med barn, dessutom ger en person som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden att få en chans till jobb.

Hur lång tid tar det innan jag får Childhoodarmbandet jag beställer i gåvoshopen?

Det tar cirka en vecka från beställning till leverans. Utskicken sker en gång i veckan.

Varför kan jag inte köpa Childhoodarmbandet på faktura?

Vi som barnrättsorganisation försöker undvika att lägga tid och pengar på administration, så därför har vi så enkla betallösningar som möjligt. Ju mindre administration, desto mer pengar går till vårt arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.

Kan jag köpa Childhood-armbandet i butik?

Ja! Childhood-armbandet säljs i alla Polarn O. Pyrets butiker och på Lloyds apotek. Det säljs även på Hotel Diplomat i Stockholm samt i Slottsbodarna.

Jag vill börja sälja Childhood-armbandet. Hur går jag tillväga?

Kontakta Childhood på info@childhood.org, eller ring oss på 08-551 175 00.

Hur stor del av de 100 kronor som armbandet kostar går till era projekt?

Av de 100 kronor som armbandet kostar är cirka 20 kronor produktionskostnad och momsen är 20 kronor. 60 kronor går alltså direkt till våra projekt i Sverige och i övriga världen..

Kan jag köpa Childhoodarmbandet av er och få det skickat till utlandet?

Ja, det går utmärkt. Fraktkostnaden till utlandet blir dock högre än om vi skickar inom Sverige.

Childhood och Kungafamiljen

På vilket sätt är Drottning Silvia kopplad till Childhood?

Drottning Silvia grundade Childhood 1999 och är högst delaktig fortfarande. Hon är hedersordförande i den svenska styrelsen och är väldigt engagerad i Childhoods arbete.

På vilket sätt är Prinsessan Madeleine kopplad till Childhood?

Prinsessan Madeleine har arbetat både på Childhoods kontor i Stockholm, som projekthandläggare och på Childhoods kontor i USA. Hon är hedersmedlem i styrelsen i Childhood USA och ledamot av den svenska styrelsen.

Skolarbeten och liknande

Jag gör ett skolarbete om Childhood. Var hittar jag material?

All information om Childhood, hur vi arbetar och vilka projekt som är aktuella just nu hittar du lättast på vår svenska hemsida: www.childhood.se. Senatse nytt hittar du på vår Facebooksida och vårt Instagramkonto.

Jag vill gärna intervjua någon på Childhood för ett skolarbete. Vem ska jag kontakta?

Skriv gärna ett mejl med dina önskemål och skicka till info@childhood.org så får du svar om vem som kan vara lämplig att du intervjuar.

Vår skolklass ska anordna loppmarknad och vill skänka inkomsterna från kaffeförsäljningen till Childhood. Har ni något material om er som vi kan få?

Självklart kan ni gärna få material som broschyrer, bilder etc. av oss. Kontakta oss på info@childhood.org så hjälper vi er!

Bilder

Får jag använda bilder från Childhoods hemsida?

Ja, vissa bilder går bra att använda om det är i ett relevant sammanhang (till exempel om du vill berätta om Childhood på din egen hemsida eller blogg) Kontakta oss på info@childhood.org så hjälper vi dig!

Jobb och praktik

Jag vill jobba på Childhood. Hur gör jag?

Vad roligt! När vi har lediga tjänster så utannonseras de på Childhoods hemsida. Spontanansökningar an skickas till info@childhood.org.

Vilken utbildning krävs för att arbeta på Childhood?

På vårt kontor i Stockholm arbetar 12 personer inom vitt skilda områden. Gemensamt för oss alla är att vi har kunskap om och intresse för barns rättigheter. Sedan är det lite olika vilken kompetens som behövs för de olika tjänsterna. Vi har till exempel fyra personer som arbetar med projekthandläggning. De har utbildningar inom barns rättigheter, internationella frågor, samhällskunskap, socialt arbete och juridik.

För de internationella projekten är det ett krav att man har erfarenhet av att internationellt utvecklingsarbete eller har arbetat med andra länder. Språkkompetens är väldigt viktigt, våra handläggare pratar förutom engelska bland annat ryska, polska, tyska och spanska.

De som arbetar med insamlingsarbetet, marknadsföring och kommunikation har annan typ av kompetens och utbildning, t.ex. i marknadsföring, ekonomi, media och kommunikation.

Kan jag få praktisera på Childhood?

Vid behov tar vi emot praktikanter. Skicka gärna ett mejl till info@childhood.org och berätta om din utbildning och vilken typ av praktikplats du söker.

Jag vill engagera mig som volontär i Childhood. Hur går jag tillväga?

Ring oss på 08-551 175 00 eller skicka ett mejl till info@childhood.org och berätta om vad du kan hjälpa till med och i vilken omfattning du kan hjälpa oss. Vi har ofta behov av volontärer. Det kan handla om att hjälpa oss på kontoret med allt från enklare kontorsgöromål, som utskick eller sortering och arkivering. Men vi har även några gånger om året behov av volontärer på de event där vi deltar.

Företagssamarbeten

Mitt företag vill bli samarbetspartner till Childhood. Hur går vi tillväga?

Allra enklast är att kontakta Ellika Mårtensson på Childhood på ellika.martensson@childhood.org, eller ring oss på 08-551 175 00.

Företaget där jag arbetar vill sälja en produkt till förmån för Childhood. Hur gör vi?

Vad roligt! Det är många företag som säljer produkter till förmån för Childhood och vi ser gärna fler samarbeten. Kontakta Ellika Mårtensson på Childhood på ellika.martensson@childhood.org, eller ring oss på 08-551 175 00.

Mitt företag vill börja sälja Childhood-armbandet. Hur gör vi?

Kontakta Ellika på Childhood på ellika.martensson@childhood.org, eller ring oss på 08-551 175 00.

Söka bidrag från Childhood

Jag vill söka bidrag från Childhood. Hur gör jag?

Gå in på rubriken ”Vad Childhood gör” på hemsidan och klicka sedan på ”Söka bidrag”. Där framgår exakt hur det går till att söka bidrag från Childhood och vilka krav som måste vara uppfyllda.

Varför stödjer ni inte privatpersoner?

Tyvärr har vi inte möjlighet att hjälpa enskilda personer, eftersom Childhood inte ger bidrag till individer utan enbart till organisationer som genomför projekt för någon eller några av de grupper vi valt ut att stödja. Grupperna är barn som utsatts för våld och övergrepp, barn i samhällsvård, gatubarn och familjer i riskzonen.

Det finns flera andra organisationer som ger stöd och ibland bidrag till privatpersoner, som t.ex. Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Majblomman.