Tack för din gåva till Childhood!

Ditt stöd gör skillnad i vårt arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Här kan du läsa om hur vi arbetar för att säkerställa att din gåva hamnar där den behövs mest.

1

Första steget är att noggrant analysera hur situationen för barn som lever i utsatthet ser ut i olika länder och identifiera hur vi kan göra störst skillnad. Finns det grupper av barn som förbisetts? Finns frågor man inte pratat om? Finns lokala gräsrotsorganisationer som kan ge direkt stöd till de som mest behöver det? Behövs nya metoder för att göra tillvaron tryggare för barn? Kan samarbete med andra aktörer ge störst effekt?

2

Den allra största delen av vårt arbete bedrivs i samarbete med lokala aktörer. De kan språket, har djup förståelse för kontexten och finns kvar långsiktigt. Ibland kontaktar de oss, i andra fall söker vi upp dem. Inför ett eventuellt samarbete besöker vi organisationen i fråga och diskuterar ett potentiellt samarbete samt gör en förhandsbedömning av organisationens kapacitet. Om vi bedömer projektidén som relevant uppmuntras organisationen att ansöka om stöd från Childhood.

3

När en ansökan lämnats in gör vi en noggrann bedömning av organisationen och projektet. För alla nya partners tar vi minst tre referenser. För att säkerställa att ditt stöd investeras så effektivt som möjligt tar vi också hjälp av Childhoods Advisory Board, en oberoende expertgrupp som läser alla ansökningar och ger råd och rekommendationer om eventuella risker, svagheter och styrkor i projekten.

4

Childhoods styrelse fattar det slutgiltiga beslutet om var Childhood gör störst nytta och vilka projekt som beviljas stöd.

Vad händer sedan?

1

Vi inleder ett nära samarbete med de projektpartners som beviljats stöd. Förutom finansiellt stöd hjälper vi även organisationerna att utvecklas och arbeta ännu bättre för att tillgodose barnens behov.

2

För att säkerställa att projekten gör skillnad för barnen, för att tidigt identifiera och hjälpa till med eventuella svårigheter, säkra långsiktig hållbarhet samt för att bidra med råd och stöd, följer vi regelbundet upp arbetet med våra projektpartners. Det kan ske genom skriftliga rapporter, möten och besök där vi träffar både projektmedarbetare, barn och familjer och andra samarbetspartners inklusive ansvariga myndigheter.

3

De flesta projekt vi stödjer handlar om förändringsarbete som tar tid. Vår roll är att ge möjlighet att utveckla en modell, etablera ett arbetssätt eller en organisation. Samma projekt kan få stöd i upp till 6 år. De flesta projekten är vid den tidpunkten etablerade och kan framgångsrikt fortsätta att driva sin verksamhet utan stöd från Childhood. Genom att vi är där behovet är störst, säkerställer vi också att din gåva hamnar där den behövs mest.