2020-04-07

Situationen med covid-19 gör utsatta barn mer sårbara

Vi på Childhood har i över 20 år arbetat med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn, i och utanför Sverige. Därför vet vi att när barn isoleras, ökar risken för våld och övergrepp. Avbrott från skola och vardag gör att många barn förlorar kontakten med trygga vuxna i sin omgivning. De spenderar dessutom mer tid på nätet. I spåren av covid-19 ser vi redan en ökning av våld i nära relationer, grooming på nätet (kontakt med barn i sexuellt syfte) och ökad spridning av övergreppsmaterial. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Du som är vuxen Var uppmärksam på dina egna barn och andra barn i din närhet som kanske saknar en trygg familjesituation. Visa att du finns där för dem. Lita på din magkänsla och kontakta socialtjänst, skola eller polis om du är orolig. Engagera dig i vad ditt barn gör på nätet och förklara att alla regler som gäller i verkliga livet även gäller där.

Om du är orolig för ett barn i din närhet – information om vad du kan göra finns här.

Hur du pratar med dina barn om övergrepp – tips och råd hittar du här.

Information på olika språk om hur du pratar med barn och unga om coronaviruset hittar du här.

Du som är barn Om någon av dina vänner eller du själv mår dåligt kan du prata med någon vuxen du litar på. Gör någon dig illa kan du kontakta BRIS eller polisen. Kom ihåg att det är vuxnas ansvar att se till att ingen gör barn illa. Ingen får göra dig ledsen eller få dig att må dåligt varken hemma, på nätet eller någon annanstans. Du är inte ensam och det är aldrig ditt fel.

Om du behöver prata med någon – klicka här så kommer du till BRIS hemsida.

Om du blivit utsatt för övergrepp på nätet och behöver prata med någon – klicka här.

För dig med föräldrar som dricker för mycket eller mår dåligt psykiskt – klicka här så får du hjälp och stöd.