2020-04-16

Childhood ställer om för att hjälpa isolerade barn

Childhood tvingas arbeta på andra sätt för att nå alla de barn som tvingas in i isolering på grund av coronavirusets utbredning. I denna intervju med vår långåriga partner Volvo Car Sveriges´ kundtidning Volvo Magasin berättar Childhoods generalsekreretare hur omställningen ser ut.

Coronakrisen slår mot samhällets alla delar och en grupp som riskerar att bli särskilt utsatt är barn som lever i otrygga miljöer. Paula Guillet de Monthoux är generalsekreterare på World Childhood Foundation, en av Volvos mångåriga partners. Hon berättar på vilket sätt krisen drabbar barn runt om i världen. – De stora varningsflaggorna kom i samband med den globala nedstängningen, säger Paula. För oss handlar det inte främst om viruset i sig. Det vi ser som går direkt in i vår kärnfråga är hur barnen isoleras. Det gick en våg över hela världen och vi ser i princip samma orossignaler från alla länder där vi är verksamma.

Tre nivåer av otrygghet

Paula Guillet de Monthoux berättar om hur barnens otrygghet påverkas i tre nivåer. Dels är det den direkta påverkan där vissa barn riskerar att stängas in tillsammans med sin förgripare när samhällen inför utegångsförbud eller på andra sätt isolerar medborgarna. Denna isolering tror man kommer leda till ett kraftigt ökat stödbehov så fort isoleringen släpper och utsatta barn får möjlighet att, rent fysiskt, söka hjälp igen.Det kan också handla om att barnen blir av med andra viktiga vuxna i sina liv – som lärare, fritidspedagoger, vänners föräldrar eller mor -och farföräldrar. – Dessa människor kan få barn i otrygga hemmiljöer att fungera. När de försvinner förstärks otryggheten i hemmet.En tredje faktor är att barn i högre utsträckning uppmuntras till att tillbringa mer tid online. Hon menar att samma barn, med otrygga skyddsnät i verkliga livet, är precis lika utsatta på nätet. Childhood har redan fått flera varningssignaler om att grooming och utbud av övergreppsbilder på nätet ökar.

Ekonomisk stress förvärrar

Dessutom riskerar den här typen av krissituationer att skaka om även på bredare front.– Det är en stressande situation för alla när ekonomi och hälsa står på spel. Vi vet att i pressade lägen så riskerar sköra familjesituationer att bli ännu bräckligare. Våld kan accelerera och människor som i vanliga fall är trygga kanske inte mäktar med att vara ett barns trygga punkt när de har fullt upp med att tjäna sitt livsuppehälle.

Ställer om arbetet

Worlds Childhood Foundations arbete med att nå och stötta barn har givetvis också påverkats rent konkret av smittorisken. Det går inte längre att samlas och utföra alla planerade aktiviteter och därför har man tvingats ställa om arbetet. I vissa fall kan det ske digitala möten – i andra fall kan det i frånvaron av en aktivitet åtminstone erbjudas matpaket. Det är en exceptionell situation, men på många sätt har den snarast understrukit själva kärnan i Worlds Childhood Foundations arbete – nämligen behovet av trygga och närvarande vuxna.

”Vi kan erbjuda en social livlina”

– Vi kan alla vara en viktig vuxen och hålla ut en hjälpande hand. Det är vår stora uppmaning till världen. Vi vet att barn pratar med barn – barn som är utsatta, som har råkat illa ut berättar ofta det för ett annat barn. Så ju mer vi når de egna barnen desto större chans har vi att nå även andra.

HUR KAN MIN DONATION HJÄLPA?

– Rent konkret så kan den hjälpa till att erbjuda en social livlina till utsatta barn i Sverige och runtom i världen. I många projekt är vi verkligen i frontlinjen till de mest utsatta – samma barn som var mest utsatta även innan coronaviruset. Vi måste fortsätta att försöka hjälpa dem, trots dessa tider.

FINNS DET ANDRA SÄTT ATT BIDRA?

– Var med ditt barn på nätet. Ta del av det de gör. Det gäller alltid, men blir ännu viktigare nu när de tillbringar ännu mer tid där. Men något som är positivt är att barnen många gånger är så mycket bättre än vuxna på livet på nätet, även när det gäller integritet. Du behöver inte ha ingången att du ska skydda dem från allt det onda. Men vår närvaro är viktig. Det här är en situation där vi alla måste steppa upp – vi har alla möjligheter att göra stor skillnad i vår absoluta närhet.

Text: Joel Linde/Volvo Magasin